Oricât de variate erau concepţiile iudeilor cu privire la venirea lui Mesia, un lucru este sigur: Mesia urma să fie din familia lui David. (Chiar mulţi dintre evreii religioşi de astăzi care Îl aşteaptă pe Mesia cred că El trebuie să vină din „casa lui David”.) Acesta este motivul pentru care Matei şi-a început evanghelia în felul în care a făcut-o: înainte de toate, el voia să stabilească identitatea lui Isus ca Mesia. Întrucât Mesia urma să fie „sămânţa lui Avraam” (Geneza 22:18; Galateni 3:16), părintele naţiunii iudaice, şi să vină pe linia genealogică a lui David, Matei a căutat să prezinte de la început genealogia lui Isus şi faptul că El era legat direct nu doar de Avraam (ca majoritatea israeliţilor), ci şi de împăratul David. Mulţi comentatori cred că Matei avea în vedere, în primul rând, un public iudeu; de aici şi accentul special pe care Îl pune pe identificarea lui Isus din Nazaret cu Mesia.

Cum ne ajută textele următoare să înţelegem ce încerca Matei să scoată în evidenţă?

2 Samuel 7:16,17
16. Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.”
17. Natan a spus lui David toate aceste cuvinte şi toată vedenia aceasta.

Isaia 9:6,7
6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”
7. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.

Isaia 11:1,2
1. Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.
2. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.

Faptele apostolilor 2:29,30
29. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
30. Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,

Toate aceste texte ne ajută să înţelegem de ce Evanghelia după Matei începe aşa: „Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David” (Matei 1:1). În primul rând şi mai presus de toate, Isus Hristos este prezentat ca fiind „fiul lui David”. Noul Testament începe cu această descriere a lui Isus şi, la sfârşitul Noului Testament, El însuşi spune aceste cuvinte: „Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă” (Apocalipsa 22:16). Pe lângă toate atributele pe care le are, Isus rămâne „Rădăcina şi Sămânţa lui David”.

Ce mărturie incontestabilă despre natura Sa umană, despre esenţa Sa umană! Creatorul nostru S-a legat de noi în multe feluri pe care cu greu ni le putem imagina. Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO