Ucenicii au avut de luptat nu numai împotriva ideilor preconcepute care îi împiedicau să înţeleagă învăţăturile lui Isus, ci şi împotriva prejudecăţilor etnice. Despre prejudecata de acest tip este vorba şi în relatarea despre femeia de la fântâna lui Iacov, căreia Isus i-a cerut apă şi care a fost surprinsă de această cerere pentru că „iudeii… n-au legături cu samaritenii” (Ioan 4:9).

Prejudecăţile etnice ies în prim-plan şi în relatarea despre Corneliu, centurionul roman de la Cezareea. El era un om „cucernic şi temător de Dumnezeu” şi foarte respectat de localnici (Faptele 10:2; 22). Un înger îi spusese că putea afla voia lui Dumnezeu pentru el dacă trimitea la Iope să-l cheme pe Petru.

În acest timp, în Iope, Petru era urcat pe acoperişul casei în care era găzduit şi se ruga (vers. 9). Pe când aştepta să fie pregătită masa, a avut o viziune ciudată: se făcea că se deschide cerul şi coboară din el un fel de faţă de masă uriaşă, înnodată la colţuri, plină cu animale pe care el le considera „necurate”, dar un glas i-a poruncit să taie şi să mănânce (vers. 11-14).

Cum a reacţionat Petru când i s-a spus să mănânce carne necurată şi care este semnificaţia acestei viziuni?

Faptele 10:12-29
12. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului.
13. Şi un glas i-a zis: „Petre, scoală-te, taie şi mănâncă.”
14. „Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.”
15. Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: „Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.”
16. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăşi la cer.
17. Pe când Petru nu ştia ce să creadă despre înţelesul vedeniei pe care o avusese, iată că, oamenii trimişi de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă
18. şi au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis şi Petru, găzduieşte acolo.
19. Şi, pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei oameni;
20. scoală-te, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis.”
21. Petru deci s-a coborât şi a zis oamenilor acelora: „Eu sunt acela pe care-l căutaţi; ce pricină vă aduce?”
22. Ei au răspuns: „Sutaşul Corneliu, om drept şi temător de Dumnezeu şi vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui şi să audă cuvintele pe care i le vei spune.”
23. Petru deci i-a chemat înăuntru şi i-a găzduit.
24. A doua zi, s-a sculat şi a plecat cu ei. L-au însoţit şi câţiva fraţi din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de aproape, pe care-i chemase.
25. Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat.
26. Dar Petru l-a ridicat şi a zis: „Scoală-te, şi eu sunt om!”
27. Şi, vorbind cu el, a intrat în casă şi a găsit adunaţi pe mulţi.
28. „Ştiţi”, le-a zis el, „că nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el; dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.
29. De aceea am venit fără cârtire când m-aţi chemat; vă întreb, dar, cu ce gând aţi trimis după mine?”

Prin viziunea aceasta, Dumnezeu i-a dat lui Petru o lecţie importantă. Unii consideră că atunci Dumnezeu ar fi schimbat alimentaţia oamenilor, permiţându-le să mănânce orice fel de carne. Dar Petru nu a interpretat aşa viziunea. Nici lui nu i-a fost clar de la început ce însemna. Când au sosit oamenii trimişi de Corneliu şi l-au rugat să meargă cu ei, Petru s-a simţit îndemnat să meargă şi, când s-a întâlnit cu Corneliu, a reuşit să înţeleagă semnificaţia viziunii: Hristos este Mântuitorul tuturor oamenilor; El a murit şi pentru neevrei.

Petru a primit o lecţie pe care mulţi dintre noi nu şi-au însuşit-o încă. În Hristos, toate barierele sunt înlăturate şi distincţia dintre diferitele categorii de oameni nu mai există (Faptele 10:35).

Cum putem identifica propriile prejudecăţi etnice şi cum putem scăpa de ele? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO