Marea luptă în timpul bisericii primare

 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus.

(Faptele apostolilor 4:13)

Prejudecăţile urmaşilor Săi au fost principalul impediment cu care S-a confruntat Isus. Ucenicii nu prea luau în seamă cuvintele Sale dacă ele nu se potriveau cu ideile lor despre Mesia. şi, până în ziua înălţării Sale la cer, au continuat să-I pună întrebări despre eliberarea Israelului de romani.

Abia după zece zile de rugăciune şi de părtăşie strânsă în prezenţa lui Dumnezeu, ideile preconcepute care îi stăpâneau au început să fie înlocuite cu adevărul şi ucenicii au fost gata să asculte ce le spunea Dumnezeu. Ei s-au pregătit în această perioadă pentru evenimentele extraordinare care au avut loc cu ocazia Cincizecimii.

Desigur că biserica s-a confruntat în continuare cu multe probleme, venite mai ales din partea conducătorilor religioşi, dintre care unii erau hotărâţi să o oprească, la fel cum făcuseră cu Isus.

În studiul din această săptămână, vom vedea cum s-a desfăşurat marea luptă pe diverse planuri. Vom vedea o luptă făţişă, pentru că Satana le insufla conducătorilor gândul de a reprima adevărul. Totodată, vom vedea că ea s-a dat pe un teren ascuns de privirile oamenilor, dar mult mai important: pe terenul inimii omeneşti.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO