Ce descrieri ale împăratului Babilonului ne arată că este vorba despre o fiinţă superioară unui conducător pământesc?

Isaia 14:4,12-15
4. atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului şi vei zice: „Iată, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat,
12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!
13. Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei,
14. mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”
15. Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!

versetele 12-15 se referă la o fiinţă superioară oricărui împărat, fie el şi al Babilonului. De asemenea, imaginea suirii în cer, cea a ridicării mai presus de îngeri şi a şederii pe muntele adunării dumnezeilor erau legate de descrieri ale divinităţii în Orientul Apropiat antic. Prin urmare, în această dublă profeţie sunt expuse în mod clar ambiţiile lui Satana. Isus procedează într-un mod asemănător când descrie distrugerea Ierusalimului (Matei 24). Ucenicii Îl întrebaseră despre dărâmarea templului, dar, în răspunsul Său, el vorbeşte atât despre distrugerea Ierusalimului de către romani, în anul 70 d.Hr., cât şi despre sfârşitul acestei lumi. La fel, Isaia prezintă însuşirile unui împărat pământesc, dar le aplică unei fiinţe superioare omului.

Cum este descris Satana aici?

Ezechiel 28:2,12-19
2. „Fiul omului, spune voievodului Tirului: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pentru că ţi s-a îngâmfat inima şi ai zis: „Eu sunt Dumnezeu şi şed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu în mijlocul mărilor”, măcar că nu eşti decât om, şi nu eşti Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose ca şi când ai fi Dumnezeu.
12. „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului şi spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.
13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
14. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
16. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.
17. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.
18. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău ţi-ai spurcat locaşurile sfinte; de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc.
19. Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta; eşti nimicit şi nu vei mai fi niciodată!”

Ezechiel descrie o fiinţă desăvârşită care se afla în Grădina Edenului, acoperită cu tot felul de pietre preţioase (pe care le găsim ulterior şi pe pieptarul marelui-preot), ca heruvim ocrotitor la tronul lui Dumnezeu, dar care s-a îngâmfat din pricina „frumuseţii” sale.

Prin trimiterile la realităţile umane, aceste scurte descrieri ne ajută să în­ ţelegem realităţile cereşti. Profeţii au folosit lucruri care ne sunt cunoscute şi uşor de înţeles pentru a explica nişte lucruri care altfel ar fi greu de înţeles pentru noi. Nouă, pământenilor, ne este greu să înţelegem ce se petrece în cer, dar ştim prea bine ce efecte pot avea ambiţiile politice distructive ale conducătorilor lumii. Isaia şi Ezechiel ne ajută să înţelegem trecerea inexplicabilă, petrecută într-un anumit moment al istoriei, de la ordinea desăvârşită stabilită de Dumnezeu la haosul produs de ambiţia distructivă.

Dacă, deși se afla în condiții perfecte, Lucifer a căzut, noi, în condițiile păcatului, cum putem să-I rămânem credincioși lui Dumnezeu? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO