Ce ni se spune în 2 Cronici 36:11-14 despre ultimul rege al lui Iuda înainte de distrugerea finală a poporului? Ce simptome ale apostaziei sunt dezvăluite în aceste texte?

2 Cronici 36:11-14
11. Zedechia avea douăzeci şi unu de ani când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim.
12. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său; şi nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care-i vorbea din partea Domnului.
13. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadneţar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dumnezeu. Şi-a înţepenit grumazul şi şi-a învârtoşat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel.
14. Toate căpeteniile preoţilor şi poporul au înmulţit şi ei fărădelegile, după toate urâciunile neamurilor; şi au pângărit Casa Domnului, pe care o sfinţise El în Ierusalim.

Zedechia, care este cunoscut şi sub numele de Matania, a preluat tronul la vârsta de douăzeci și unu de ani, ca rege-marionetă instalat de Nebucadneţar. Din nefericire, după cum reiese din textul biblic, el nu a învăţat prea multe din istoria regilor anteriori şi, ca urmare, a adus asupra naţiunii o şi mai mare ruină.

2 Cronici 36:14 face o afirmaţie foarte profundă, care surprinde esenţa apostaziei lor. În lista tuturor relelor făcute sub domnia lui Zedechia, apare şi faptul că poporul din Iuda a urmat „toate urâciunile neamurilor”.

Iată-i unde ajunseseră la numai câteva sute de ani după exod, la numai câteva sute de ani de existenţă ca popor al legământului, de lumină a neamurilor (Deuteronomul 4:5-8)! Erau atât de prinşi în cultura predominantă, atât de prinşi în mediul cultural şi religios, încât făceau „toate urâciunile” păgânilor.

Deuteronomul 4:5-8
5. Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
6. Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!”
7. Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?
8. Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?

Există vreun mesaj pentru noi aici?

Ce l-a întrebat regele pe Ieremia şi de ce?

Ieremia 38:14-18
14. Împăratul Zedechia a trimis după prorocul Ieremia şi l-a adus la el la intrarea a treia a Casei Domnului. Şi împăratul a zis lui Ieremia: „Am să te întreb ceva, să nu-mi ascunzi nimic!”
15. Ieremia a răspuns lui Zedechia: „Dacă ţi-l voi spune, mă vei omorî; iar dacă-ţi voi da un sfat, nu mă vei asculta.”
16. Împăratul Zedechia a jurat în taină lui Ieremia şi a zis: „Viu este Domnul care ne-a dat viaţa, că nu te voi omorî şi nu te voi lăsa în mâinile oamenilor acestora care vor să-ţi ia viaţa!”
17. Ieremia a zis atunci lui Zedechia: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Dacă te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viaţă, şi nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta.
18. Dar, dacă nu te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor, care o vor arde cu foc; iar tu nu vei scăpa din mâinile lor!”

Domnul dăduse de nenumărate ori îndrumarea clară ca poporul să se supună stăpânirii Babilonului, arătând că înfrângerea aceasta era o pedeapsă pentru nelegiuirea lor. Cu toate acestea, Zedechia a refuzat să asculte şi a făcut o alianţă împotriva lui Nebucadneţar. Iuda avea mari speranţe într-o victorie militară egipteană. Însă Nebucadneţar a învins oştirea Egiptului în anul 597 î.Hr., pecetluind astfel pentru totdeauna soarta Ierusalimului şi a poporului din Iuda. Ocaziile oferite de a-şi regreta faptele, de a se schimba şi a lua totul de la început au fost refuzate.

Biserica noastră a fost adusă la existenţă pentru a proclama un mesaj unic în lume. În multe privinţe, misiunea noastră este asemănătoare cu misiunea locuitorilor lui Iuda. Ce lecţii putem şi ar trebui să ne însuşim din greşelile lor? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO