Moartea și învierea Domnului Hristos

Care a fost esenţa mesajului lui Pavel?

1 Corinteni 2:2
Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.

Viaţa şi învăţăturile lui Pavel au avut în centru răstignirea Domnului Hristos. Totuşi el nu a prezentat acest subiect esenţial separat de alte învăţături, ci în relaţie cu ele; iar una dintre aceste învăţături, probabil cea mai strâns legată de răstignire, este învierea, eveniment fără de care moartea lui Hristos ar fi fost zadarnică.

Ce cuvinte şi expresii din aceste versete ne arată cât de importante sunt moartea şi învierea lui Isus pentru Evanghelie? De ce este esenţială pentru înţelegerea acestor texte înţelegerea corectă a morţii ca somn? Altfel spus, dacă morţii în Hristos ar fi deja în cer, despre ce ar mai vorbi Pavel aici? Care este centrul de greutate al argumentaţiei lui?

1 Corinteni 15:12-22
12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor?
13. Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.
14. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră.
15. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie.
16. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.
17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.
19. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!
20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.
21. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.
22. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos;

Din nefericire, majoritatea confesiunilor creştine, ca şi religiile necreştine, cred cu tărie învăţătura despre nemurirea sufletului omenesc. Totuşi Pavel a subliniat în mod repetat următoarele adevăruri:

  1. Numai Dumnezeu este nemuritor (1 Timotei 6:16);
  2. Nemurirea este un dar oferit de Dumnezeu celor mântuiţi (1 Tesaloniceni 4:16);
  3. Moartea este un somn până la revenirea lui Hristos (1 Tesaloniceni 4:13-15; 1 Corinteni 15:6,18,20).

1 Timotei 6:16
singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.

1 Tesaloniceni 4:16
Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.

1 Tesaloniceni 4:13-15
13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.
14. Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.

1 Corinteni 15:6,18,20
6. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.
20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.

În aproape toate religiile, închinarea cuprinde numeroase învăţături bazate pe ideea falsă a nemuririi sufletului. Dintre aceste învăţături amintim reîncarnarea, rugăciunea la sfinţi, venerarea spiritelor strămoşilor, arderea veşnică în focul iadului şi multele practici New Age, precum comunicarea cu morţii prin medierea spiritistă sau experienţa părăsirii temporare a corpului fizic. înţelegerea corectă a învăţăturii biblice despre moarte este unica măsură reală de protecţie împotriva acestor amăgiri. Este regretabil că, printre creştini, mulţi sunt înclinaţi să respingă adevărul cu privire la starea omului în moarte!

Argumentaţia apostolului Pavel despre realitatea învierii morţilor s-a bazat pe logică, pe o raţiune coerentă şi consecventă. Ce alte adevăruri creştine mai pot fi argumentate logic? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO