Textul de memorat: „Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”

(Filipeni 3:13,14)

Pavel s-a inspirat din textele profetice ale Vechiului Testament, din istoria evreilor şi din viaţa şi învăţăturile Domnului Isus, dezvoltând conceptul creştin de istorie a mântuirii, al cărui nucleu îl constituie viaţa, moartea şi învierea lui Hristos. Datorită mediului cultural în care a trăit, atât în iudaism, cât şi în societatea greco-romană, el avea o înţelegere suficientă pentru a reuşi să extragă Evanghelia din complexitatea practicilor evreieşti civile, ritualice şi morale şi să o facă mai accesibilă lumii multiculturale.

Cele treisprezece epistole trimise de el credincioşilor aplicau credinţa la viaţa practică. El a abordat atât teme doctrinale, cât şi teme practice. Le-a dat sfaturi, i-a încurajat şi i-a mustrat în chestiuni legate de creştinismul personal, de relaţii şi de viaţa de biserică. Cu toate acestea, tema principală a tuturor epistolelor a fost „Isus Hristos, şi… El răstignit” (1 Corinteni 2:2).

Pavel nu a fost doar un autor de epistole, ci a devenit cunoscut şi ca misionar apostolic prin excelenţă, răspândind Evanghelia din Siria şi până în Italia, probabil, chiar până în Spania. într-o singură decadă, Pavel a înfiinţat biserici în patru provincii ale Imperiului Roman. Săptămâna aceasta, vom studia despre misiunea şi mesajul său.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO