Dar Domnul i-a zis: «Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamuri­ lor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.»

(Faptele apostolilor 9:15,16)

Pavel, după primul său nume, Saul din Tars, face parte din galeria marilor personaje ale Noului Testament. El a fost pentru biserica pri­mară ce a fost Moise pentru israeliţi. Diferenţa este că, în timp ce Moise l-a scos pe poporul lui Dumnezeu din mijlocul neamurilor ca israeliţii să poată împlini voinţa divină, Pavel a dus Cuvântul lui Dumnezeu de la israeliţi la neamuri, pentru ca acestea să poată împlini voinţa divină. Despre niciun creştin din primul secol nu avem mai multe informaţii decât despre Pavel. El este amintit într-un mod special pentru apor­tul semnificativ la marea lucrare creştină desfăşurată în ultimele două milenii.

Călătoriile şi activităţile sale misionare pentru popoarele care trăiau pe ţărmul Mării Mediterane au fost un bun exemplu de misiune creştină pentru generaţiile care au urmat.

Lui Pavel îi este atribuită extragerea adevărurilor biblice absolute din moştenirea religioasă iudaică. La iudei, legile civile, ritualice şi mo­rale erau atât de strâns întreţesute cu viaţa lor, încât aproape că nu se mai putea face distincţie între tradiţie şi mesajul etern al lui Dumnezeu pentru popoare.

Săptămâna aceasta, vom privi puţin la viaţa celui mai important personaj din Noul Testament, bineînţeles, după Domnul Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO