Ce element esenţial pentru orice tip de lucrare misionară descoperim în următoarele texte?

Romani 15:19
fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările dimprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.

1 Corinteni 1:23
dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri, o nebunie;

1 Corinteni 2:2
Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.

Galateni 6:14
În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!

Filipeni 1:15-18
15. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă; dar alţii, din bunăvoinţă.
16. Aceştia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care ştiu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei;
17. cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele.
18. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura.

Iniţiativele misionare ale lui Pavel arată clar faptul că, oriunde mergea, mesajul său principal era Hristos şi răstignirea Sa. El era în acest fel credincios chemării pe care i-o făcuse Domnul de a predica despre El. Ideea care merită să fie reţinută de aici este evidentă: necesitatea de a-L păstra pe Domnul Hristos şi răstignirea Sa în centrul activităţilor noastre misionare.

Totuşi Pavel nu L-a propovăduit pe Isus ca pe un adevăr obiectiv şi apoi şi-a văzut mai departe de drum, ci ţinta principală a lucrării sale a fost înfiinţarea de biserici, întemeierea de comunităţi creştine în fiecare regiune unde lucrul acesta era posibil. Lucrarea sa era, în cel mai adevărat sens al cuvântului, aceea de „plantare de biserici”.

La ce se referă Pavel aici: la evanghelizare sau la formarea de ucenici?

Coloseni 1:28
Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.

Când citim epistolele lui Pavel, ne dăm seama că, de cele mai multe ori, ele nu sunt evanghelistice, cel puţin nu în sensul actual al termenului, de lucrare cu oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Din contră, în multe dintre epistole, el li s-a adresat comunităţilor creştine deja formate. Altfel spus, Pavel a inclus în eforturile sale misionare activitatea de asistenţă, instruire şi susţinere pastorală a bisericilor. Putem remarca aşadar cel puţin trei elemente centrale ale activităţii misionare a lui Pavel: proclamarea lui Isus, plantarea de biserici şi susţinerea bisericilor înfiinţate.

Gândeşte-te Ia ultima ocazie în care i-ai dat mărturie cuiva. Mesajul pe care l-ai transmis L-a avut in centru pe Isus? Ce poţi face pentru a-L păstra în centrul misiunii tale? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO