Formarea de ucenici prin învăţătura dată prin parabole

Studiul II – Trimestrul I

Sâmbătă , 4 ianuarie 2014

Soarele apune la ora 16:49

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: 2 Samuel 12:1-7; Isaia 28:24-28; Matei 7:24-27; 13:1-30; Luca 20:9-19.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde şi nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: «Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.»” (Matei 13:34,35)

Creştinismul este o religie raţională şi logică. El recomandă cultivarea intelectului. Totuşi intelectul singur exprimă insuficient personalitatea umană plenară. Spre deosebire de roboţi, care sunt programaţi să proceseze informaţii, oamenii sunt capabili să iubească, să simtă, să plângă, să poarte de grijă, să râdă şi să-şi imagineze. Când a exprimat adevărurile eterne, Domnul Isus nu S-a adresat strict intelectului uman. El a utilizat imagini concrete, desprinse din viaţa de zi cu zi, pentru a coborî la nivelul oamenilor. Copiii şi adulţii deopotrivă au reuşit astfel să înţeleagă adevărurile profunde transmise prin intermediul parabolelor pline de imagini şi metafore.

Datorită măiestriei Marelui Povestitor, oamenilor le-a fost uşor să înţeleagă concepte complexe, precum îndreptăţirea, neprihănirea şi sfinţirea. Şi noi putem prezenta noţiunile dificile prin intermediul simbolurilor şi al metaforelor.

Un proiect pentru inima ta

De meditat: De ce nu suntem oare auziţi şi înţeleşi când predicăm Evanghelia?

Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea.” – Mark Twain

Rugăciune: Doamne Isuse, Te rog ajută-mi ca oamenii să vadă bunătatea Ta în viaţa mea.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Psalmii 150

 
1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel Sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!
2. Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L, după mărimea Lui nemărginită!
3. Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu lăuta şi harpa!
4. Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L cântând cu instrumente cu corzi şi cu cavalul.
5. Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare!
6. Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO