Studiul I – Trimestrul I

Vineri , 3 ianuarie 2014

 

Ellen G. White, Educaţie, capitolul „Studierea şi predarea Bibliei” (p. 190-192); Hristos, Lumina lumii, capitolul „Pe calea către Emaus” (p. 795-801) şi Faptele apostolilor, capitolul „Tesalonic” (p. 221-230).

„În lucrarea Sa, Hristos luminase mintea ucenicilor cu privire la aceste profeţii […]. Când L-a predicat pe Hristos, Petru venise cu dovezi din Vechiul Testament. Ştefan urmase aceeaşi cale. La fel şi Pavel, în lucrarea sa, a apelat la versetele care prevesteau naşterea, suferinţele, moartea, învierea şi înălţarea lui Hristos. Prin mărturia inspirată a lui Moise şi a profeţilor, el a dovedit în mod lămurit că Isus din Nazaret era una şi aceeaşi persoană cu Mesia şi a arătat că glasul lui Hristos a fost acela care a vorbit, încă din zilele lui Adam, prin patriarhi şi profeţi.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 221, 222

Întrebări pentru discuţie

1. Ce metode practice poţi utiliza pentru a introduce studiul Scripturii în programul tău zilnic? Cum poţi folosi Biblia în mărturia ta personală?

2. De ce a pus Isus un accent mai mare pe cuvântul Scripturii decât pe minuni şi pe charisma personală? Ce se întâmplă atunci când muzica, mesajul despre sănătate, asistenţa socială etc. iau locul central, cuvenit Bibliei?

3. Cât de dependenţi de Scriptură trebuie să devină creştinii de astăzi? Evaluaţi cât de importantă este Scriptura în viaţa bisericii voastre, din punctul de vedere al stabilirii priorităţilor, al direcţionării resurselor şi al credincioşiei faţă de misiune.

4. Meditaţi asupra faptului că nu avem în Biblie niciun indiciu că vreunul dintre scriitorii biblici ar fi pus vreodată la îndoială veridicitatea sau autenticitatea vreunui verset. De ce este lucrul acesta important astăzi, într-o vreme în care atât de mulţi oameni, inclusiv mulţi cercetători ai Bibliei, par a-şi îndrepta toate eforturile către contestarea adevărului biblic în întregime?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Psalmii 149

 
1. Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!
2. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor!
3. Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu harpa!
4. Căci Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i.
5. Să salte de bucurie credincioşii Lui, îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
6. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri, în mâna lor,
7. ca să facă răzbunare asupra neamurilor şi să pedepsească popoarele;
8. să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor, cu obezi de fier,
9. ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO