Studiul II – Trimestrul I

Duminică , 5 ianuarie 2014

1. În ce mod ne lărgesc următoarele parabole şi alegorii înţelegerea relaţiei lui Dumnezeu cu omenirea? Ce obiecte sau locuri utilizate de aceşti profeţi apar mai târziu în parabolele lui Hristos? 2 Samuel 12:1-7; Isaia 28:24-28; Ieremia 13:12-14 şi Ezechiel 15:1-7.

2 Samuel 12

1. Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis: „Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac.
2. Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi.
3. Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui.
4. A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el; ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el.”
5. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan: „Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte.
6. Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă.”
7. Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu te-am uns împărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul;

Isaia 28

24. Cel ce ară pentru semănătură ară oare necontenit? Necontenit îşi brăzdează şi îşi grăpează el pământul?
25. Oare după ce a netezit faţa pământului, nu aruncă el măzăriche şi seamănă chimen? Nu pune el grâul în rânduri, orzul într-un loc deosebit, şi alacul pe margini?
26. Dumnezeul lui l-a învăţat să facă aşa, El i-a dat aceste învăţături.
27. Măzărichea nu se treieră cu leasa, şi roata carului nu trece peste chimen; ci măzărichea se bate cu băţul, şi chimenul, cu nuiaua.
28. Grâul se bate, dar nu se bate necontenit; împingi peste el roata carului şi caii, dar nu-l sfărâmi.

Ieremia 13

12. De aceea spune-le cuvintele acestea: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Toate vasele se vor umple cu vin!” Şi ei îţi vor zice: „Crezi că noi nu ştim că toate vasele se vor umple cu vin?”
13. Atunci spune-le: Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, voi umple pe toţi locuitorii ţării acesteia, pe împăraţii care stau pe scaunul de domnie al lui David, pe preoţi, pe proroci şi pe toţi locuitorii Ierusalimului, îi voi umple de beţie.
14. Îi voi sfărâma pe unii de alţii, pe părinţi şi pe fii laolaltă, zice Domnul. Nu-i voi cruţa, nu voi avea milă de ei, nu Mă voi îndura de ei, nimic nu Mă va împiedica să-i nimicesc.”

Ezechiel 15

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, ce are lemnul de viţă mai mult decât orice alt lemn, viţele de vie mai mult decât cele ce sunt printre copacii din pădure?
3. Ia oare cineva din lemnul acesta ca să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun cârlig de atârnat ceva în el?
4. Iată că este pus pe foc să ardă; după ce îi arde focul cele două capete şi mijlocul, mai poate fi el bun de ceva?
5. Iată, când era întreg, nu se putea face nimic din el; cu cât mai puţin acum după ce l-a mistuit şi l-a ars focul, s-ar mai putea face vreo lucrare din el?
6. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Ca lemnul de viţă dintre copacii din pădure, pe care-l pun pe foc să-l ard, aşa voi da şi pe locuitorii Ierusalimului.
7. Îmi voi întoarce faţa împotriva lor; au ieşit din foc, dar focul îi va arde de tot. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, când Îmi voi întoarce faţa împotriva lor.

În pasajul din 2 Samuel, Natan spune o parabolă pentru a nu dezvălui scopul real al vizitei sale. David se identifică singur ca fiind omul din parabolă şi pronunţă condamnarea vinovatului, de fapt, condamnarea sa. Folosind o povestioară alegorică (parabola), Natan a evitat conflictul şi destul de marea probabilitate de a fi executat!

Ilustraţiile lui Isaia sunt inspirate din viaţa rurală a ascultătorilor săi. Câteva secole mai târziu, Domnul Isus avea să folosească acelaşi cadru în pildele Sale. Parabola lui Isaia ne vorbeşte despre îndurarea fără margini a lui Dumnezeu în vremurile de pedeapsă. Evrei 12 susţine aceeaşi idee: pedepsele lui Dumnezeu sunt metode de îndreptare, şi nu arme de răzbunare. Pedepsele divine au reflectat scopul lor răscumpărător; ele au fost suficiente pentru a încuraja pocăinţa, redeşteptarea şi reforma. Însă, dacă oamenii se încăpăţânau şi se răzvrăteau şi mai tare, pedepsele deveneau mai aspre.

Parabola lui Ieremia este o înfricoşătoare ilustrare a judecăţii. În momentul în care oamenii se împotrivesc planului divin de răscumpărare, Dumnezeu îi lasă în cele din urmă să suporte consecinţele alegerii lor. Şi Domnul Hristos le-a spus ascultătorilor Săi parabole despre judecată. Ezechiel întrebuinţează un alt simbol pentru a transmite un mesaj similar.

De ce este povestirea o metodă atât de eficientă de a transmite un adevăr? Care sunt povestirile tale preferate şi din ce motiv îţi plac atât de mult? Pregăteşte-te să răspunzi la această întrebare în cadrul discuţiilor pe grupe.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Pildele sau Proverbele lui Solomon 1

 
1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
2. pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
3. pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
4. ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă –
5. să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă –
6. pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.
7. Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
8. Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
9. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău.
10. Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!
11. Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
12. haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă;
13. vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă;
14. vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!” –
15. Fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!
16. Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge.
17. Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor;
18. căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri.
19. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig, lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
20. Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe:
21. strigă unde e zarva mai mare; la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
22. „Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?
23. Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele…
24. Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama,
25. fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele,
26. de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
27. când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea.
28. Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
29. Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului,
30. pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele.
31. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.
32. Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor îi pierde;
33. dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO