Studiul 8 – Trimestrul IV

Sambata , 16 noiembrie 2013

Soarele apune la ora 16:47

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Psalmii 110:1-5; Geneza 14:18-20; Evrei 7:1-3; Romani 8:31-34; 1 Timotei 2:4-6; Evrei 2:17,18; 3:6; 8:6; 10:1-14.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare-Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.” (Evrei 8:1,2)

După învierea şi înălţarea Sa la cer, Domnul Hristos a intrat într-o nouă fază a planului de răscumpărare (Evrei 2:17). Odată îndeplinită condiţia indispensabilă de a Se oferi ca jertfă, El a devenit preot şi Şi-a început lucrarea de mijlocire, înfăţişând jertfa Sa desăvârşită în favoarea celor care cred în El şi în sângele Său. Această slujire preoţească este formată din două faze, ambele fiind prefigurate în sanctuarul pământesc: slujirea zilnică şi slujirea anuală, din Ziua Ispăşirii.

Săptămâna aceasta, vom studia activitatea Domnului Isus din timpul slujirii Sale zilnice şi ne vom opri asupra câtorva implicaţii ale acesteia pentru viaţa noastră. Este, într-adevăr, foarte încurajator gândul că El Se află acum înaintea Tatălui şi că Îi prezintă meritele jertfei Sale în favoarea noastră. Lecţiile desprinse din sanctuar ne insuflă speranţă şi curaj chiar şi în momentele de cea mai mare slăbiciune.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 101

 
1. (Un psalm al lui David.) Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta.
2. Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. – Când vei veni la mine? – Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele.
3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine.
4. Inima stricată se va depărta de mine; nu vreau să cunosc pe cel rău.
5. Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi.
6. Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară, ca să locuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji.
7. Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.
8. În fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO