Studiul 7 – Trimestrul IV

Vineri , 15 noiembrie 2013

Soarele apune la ora 16:47

 

Înlocuirea păcatului omului cu neprihănirea Domnului Hristos este descrisă de Martin Luther prin expresiile „un transfer minunat” sau „un schimb îmbucurător”, iar de Ellen G. White în următorul paragraf celebru:

„Hristos a fost tratat aşa cum meritam noi, pentru ca noi să fim trataţi aşa cum merita El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea Lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea care era a noastră, ca noi să putem primi viaţa care era a Lui. «Prin rănile Lui suntem tămăduiţi.»” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 25

„Numai moartea lui Hristos putea face ca iubirea Lui să aibă efect asupra noastră. Numai prin faptul că El a murit putem noi să privim cu bucurie la a doua Lui venire. Jertfa Lui este centrul nădejdii noastre. De ea trebuie să ne prindem credinţa.” – Ibidem, p. 660

Întrebări pentru discuţie

1. Unora nu le place ideea că Domnul Isus este Jertfa noastră, considerând că ea Îi creează lui Dumnezeu o imagine de fiinţă setoasă de sânge sau răzbunătoare, asemănătoare cu zeităţile păgâne din trecut. (Ei susţin că pasajele biblice legate de sânge şi jertfe nu sunt decât o reflectare a concepţiilor păgâne.) De ce este greşit acest mod de a percepe crucea? În ce mod ne ajută conceptele de moarte, jertfă şi sânge să înţelegem gravitatea păcatului şi a consecinţelor lui? În ce mod ne ajută conştientizarea preţului plătit pentru păcat să cerem putere de la Dumnezeu ca să alungăm păcatul din viaţa noastră?

2. Unii nu reuşesc să se raporteze corect la faptele lor şi nu înţeleg care este legătura acestora cu mântuirea. Cum ne protejează de capcana mântuirii prin fapte menţinerea în atenţie a morţii înlocuitoare a lui Hristos? În definitiv, ce ar putea adăuga faptele noastre la ceea ce a realizat Domnul prin moartea Sa?

3. Ellen G. White a afirmat că ar fi bine să petrecem zilnic o oră în care să medităm la viaţa lui Isus şi în special la ultimele ore din viaţa Sa. În ce mod ne ajută această meditaţie să ne consolidăm relaţia cu Domnul şi să apreciem mai mult tot ce a făcut El pentru noi?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 100

 
1. (Un psalm de laudă.) Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
2. Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
3. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.
4. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.
5. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO