Studiul 8 – Trimestrul III

Vineri , 23 august 2013

Soarele apune la ora 20:08

 

„Făgăduinţa primirii Duhului Sfânt nu este apreciată aşa cum ar trebui să fie. Împlinirea ei nu se realizează aşa cum ar fi fost posibil. Ceea ce face ca lucrarea Evangheliei să fie atât de lipsită de putere este tocmai absenţa Duhului Sfânt. Lucrătorii pot avea cunoştinţe, talente, elocvenţă şi toate aptitudinile naturale sau dobândite, dar, fără prezenţa Duhului lui Dumnezeu, nicio inimă nu va fi impresionată şi niciun păcătos nu va fi câştigat pentru Hristos. Pe de altă parte, dacă lucrătorii sunt în legătură cu Domnul Hristos şi dacă deţin darurile Duhului Sfânt, chiar şi cel mai neînzestrat şi cel mai puţin cunoscător dintre ucenicii Săi va avea o putere care va impresiona inimile. Domnul îi va face să fie mijlocul de manifestare a celei mai înalte puteri din univers.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 328

„Cuvintele apostolului, pline de un călduros apel, nu au rămas fără rod. Duhul Sfânt a lucrat cu mare putere şi mulţi ale căror picioare rătăciseră pe căi străine au revenit la credinţa lor de la început în Evanghelie. De atunci încolo, ei au rămas statornici în libertatea prin care Hristos îi făcuse liberi. În viaţa lor se manifestau roadele Duhului – «dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor». Numele lui Dumnezeu era proslăvit şi mulţi au fost adăugaţi la numărul credincioşilor din toată regiunea aceea.” – Idem, Faptele apostolilor, p. 388

Întrebări pentru discuţie

1. Meditează mai mult la contrastul dintre formalismul rece şi fanatismul nestăvilit. Putem afirma că aceste două poziţii se află la poli opuşi? Este posibil ca o biserică să fie concomitent şi fanatică, şi formalistă? Dacă da, cum anume se manifestă o astfel de biserică? Ce efecte negative au fanatismul şi formalismul asupra redeşteptării şi reformei? Ce poţi spune despre biserica ta locală? Care este starea ei din acest punct de vedere? Cum o poţi ajuta să-şi găsească echilibrul?

2. Ce exemple de redeşteptării false din lumea contemporană poţi da? De unde ştii că sunt false? Pe de altă parte, este greşit să credem că Dumnezeu conduce o redeşteptare printre aceia care, deşi Îl iubesc, nu au cunoştinţele pe care le avem noi?

3. Discutaţi răspunsurile la întrebările de joi. Ce puteţi învăţa din răspunsurile tuturor membrilor grupei?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 16

1. (O cântare a lui David.) Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.
2. Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!”
3. Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.
4. Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge şi nu pun numele lor pe buzele mele.
5. Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu.
6. O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă moşie mi-a fost dată.
7. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima.
8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin.
9. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveseleşte, şi trupul mi se odihneşte în linişte.
10. Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
11. Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO