Reforma – consecinţa redeşteptării

Studiul 9 – Trimestrul III

Sâmbătă , 24 august 2013

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: 2 Cronici 20:17-20; 1 Corinteni 6:19,20; Apocalipsa 2:1-6; 14:6,7,12; Romani 1:16,17.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească fraţi.” (Evrei 2:11)

Redeşteptarea este un proces în continuă desfăşurare. Domnul ne invită zilnic să ne bucurăm de prezenţa Sa. Când Israel călătorea prin deşert, El l-a hrănit cu mană din cer şi este dispus să ne hrănească spiritual şi pe noi zi de zi. Când îngenunchem înaintea tronului Său şi medităm la Cuvântul Său, sufletul nostru este săturat, împrospătat şi înviorat. Adevărata reînnoire spirituală duce la o schimbare în mentalitatea noastră, în obiceiurile noastre şi în stilul nostru de viaţă; această schimbare poartă numele de „reformă”.

Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria, ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava acum şi în ziua veşniciei! Amin!(2 Petru 3:17,18). Termenul „reformă” înseamnă, de fapt, „a creşte în har”; înseamnă a-I permite Duhului Sfânt să aducă toate aspectele vieţii noastre în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu. Dacă există domenii în care am ales să nu ne conformăm, reforma ne reînvie dorinţa de a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu şi ne determină să luăm hotărârea de a renunţa la orice lucru care stă între noi şi El.

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 17

1. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute!
2. Să se arate dreptatea mea înaintea Ta, şi să privească ochii Tăi neprihănirea mea!
3. Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic: căci ce-mi iese din gură, aceea şi gândesc.
4. Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori;
5. paşii mei stau neclintiţi pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele.
6. Strig către Tine, căci m-asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvântul meu!
7. Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată, Tu, care scapi pe cei ce caută adăpost şi-i izbăveşti de potrivnicii lor prin dreapta Ta!
8. Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă la umbra aripilor Tale
9. de cei răi, care mă prigonesc, de vrăjmaşii mei de moarte, care mă împresoară.
10. Ei îşi închid inima, au cuvinte semeţe în gură.
11. Se ţin de paşii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc, ca să mă trântească la pământ.
12. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcuşul lui.
13. Scoală-Te, Doamne, ieşi înaintea vrăjmaşului, doboară-l! Izbăveşte-mă de cel rău cu sabia Ta!
14. Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care îşi au partea lor în viaţa aceasta şi cărora le umpli pântecele cu bunătăţile Tale. Copiii lor sunt sătui, şi prisosul lor îl lasă pruncilor lor.
15. Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO