Dragostea lui Dumnezeu şi Legea Sa

Studiul 8 – Trimestrul III

Luni 19 , august 2013

 

În esenţă, redeşteptarea înseamnă cunoaşterea Domnului Isus. Ea constă dintr-o revigorare a facultăţilor spirituale şi este o experienţă personală indispensabilă. În acest sens, apostolul Pavel le mărturiseşte efesenilor că rugăciunea sa era ca ei să cunoască „dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă” ca să poată ajunge „plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19).

În parabola despre cele zece fecioare, cinci dintre ele sunt descrise ca având numai o formă de evlavie şi de credinţă, dar nu şi o experienţă vie cu Domnul. În final, Isus arată care este marea lor lipsă: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!” (Matei 25:12).

Cunoaşterea lui Dumnezeu duce întotdeauna la ascultare. Legea ne descoperă dragostea Sa. Cu cât avem o relaţie mai profundă cu Hristos, cu atât avem o dorinţă mai mare de a-I fi plăcuţi. Ascultarea este rodul iubirii. Cu cât Îl iubim mai mult, cu atât ne dorim mai mult să ascultăm de El. Este îndoielnică orice aşa-zisă redeşteptare care nu subliniază nevoia după pocăinţă pentru situaţiile în care am călcat Legea Sa cu bună ştiinţă. Exaltarea religioasă poate să dureze o vreme, dar nu va produce o schimbare spirituală durabilă.

2. Care sunt, din punctul de vedere al lui Ioan, dovezile că un om Îl cunoaşte pe Dumnezeu? 1 Ioan 2:3-6; 4:7,8,20,21

1 Ioan 2

3. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.
4. Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.
5. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.
6. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

1 Ioan 4

7. Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
8. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
20. Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?
21. Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său.

În aceste pasaje, Ioan transmite foarte clar două idei principale: în primul rând, cunoaşterea de Dumnezeu duce la păzirea poruncilor Sale, iar, în al doilea rând, dragostea de Dumnezeu duce la iubirea de oameni. Putem conchide, fără să greşim, că spiritualitatea autentică se va manifesta prin transformarea vieţii. Esenţa redeşteptării nu este senzaţia plăcută a apropierii de Isus, ci o viaţă transformată, plină de bucuria de a-I sluji lui Isus. Marele scop pe care îl urmăreşte Dumnezeu prin redeşteptare este acela de a ne aduce mai aproape de El, de a ne întări consacrarea faţă de planul Său pentru viaţa noastră şi de a ne trimite între oameni pentru a susţine cauza Sa prin mărturia noastră.

Cum sunt relaţiile tale cu oamenii? Ce îţi spune aceasta despre relaţia ta cu Domnul? Ce poţi face pentru a-ţi îmbunătăţi relaţia cu oamenii şi cu Domnul?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 12

1.  Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi, pier credincioşii dintre fiii oamenilor.
2. Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.
3. Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie,
4. pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi: cine ar putea să fie stăpân peste noi?”
5. „Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi.”
6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţat de şapte ori.
7. Tu, Doamne, îi vei păzi şi-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
8. Pretutindeni mişună cei răi, când domneşte ticăloşia printre fiii oamenilor.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO