Voia lui Dumnezeu şi Cuvântul Său

Studiul 8 – Trimestrul III

Duminică , 18 august 2013

 

În centrul spiritualităţii autentice se află cunoaşterea lui Dumnezeu şi împlinirea voii Sale (Ioan 17:3; Evrei 10:7). Orice aşa-numită „redeşteptare” care pune accent mai degrabă pe experienţă decât pe ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu îşi ratează scopul. Duhul Sfânt nu ne va duce niciodată într-o altă direcţie decât aceea arătată de Cuvântul Sfânt. Din contră, El ne îndrumă spre Cuvânt (2 Timotei 3:15,16). Scriptura este fundamentul şi esenţa oricărei redeşteptări reale.

Ioan 17

3. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

Evrei 10

7. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”

2 Timotei 3

15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

1. Ce ne spun următoarele pasaje din Psalmul 119 despre relaţia dintre redeşteptare şi Cuvântul lui Dumnezeu? Enumeră toate beneficiile spirituale pe care ni le aduce Cuvântul. Ce înseamnă aceste făgăduinţe în mod practic, în experienţa noastră cu Domnul? Psalmii 119:11, 25, 28, 49, 50, 67, 81, 105, 130, 154.

Psalmii 119

11. Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
25. Sufletul meu este lipit de ţărână: înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!
28. Îmi plânge sufletul de durere: ridică-mă după cuvântul Tău!
49. Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!
50. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.
67. Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc cuvântul Tău.
81. Îmi tânjeşte sufletul după mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.
105. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.
130. Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.
154. Apără-mi pricina şi răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduinţa Ta.

În predica despre Pâinea vieţii, Domnul Isus a explicat care este esenţa redeşteptării şi temelia vieţii spirituale: „Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63). Afirmaţia aceasta are o importanţă deosebită pentru noi. Duhul Sfânt – sursa redeşteptării spirituale – le vorbeşte prin Cuvânt celor care îl primesc prin credinţă şi le oferă o viaţă spirituală profundă. Redeşteptarea are loc atunci când Duhul Sfânt imprimă cuvintele Domnului Isus în mintea noastră: „Este scris: «Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu»” (Matei 4:4).

„În multe dintre redeşteptările din ultima jumătate de secol, au fost implicate, într-o măsură mai mare sau mai mică, aceleaşi forţe care îşi vor manifesta influenţa în mişcările mai ample din viitor. În toate, există entuziasm şi un amestec bine proporţionat de adevăr şi falsitate care induce în eroare. În ciuda acestui fapt, nimeni nu trebuie să se lase înşelat. În lumina Cuvântului lui Dumnezeu, nu este greu de stabilit natura acestor mişcări. Oriunde oamenii neglijează mărturia Bibliei, întorcând spatele acelor adevăruri clare şi răscolitoare pentru suflet care cer abnegaţie şi renunţare la lume, putem fi siguri că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este revărsată.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 464

Esenţa redeşteptării autentice este descoperirea voii lui Dumnezeu aşa cum este ea indicată în Cuvântul Său. Domnul Isus a dus o viaţă plină de Duhul Sfânt. De la naştere la moarte, a fost condus şi împuternicit de Duhul Sfânt.

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 11

1.  La Domnul găsesc scăpare! Cum puteţi să-mi spuneţi: „Fugi în munţii voştri, ca o pasăre”?
2. Căci iată că cei răi îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată.
3. Şi, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?
4. Domnul este în templul Lui cel sfânt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, şi pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor.
5. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia.
6. Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte.
7. Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO