Formalismul, fanatismul şi credinţa

Studiul 8 – Trimestrul III

Marți , 20 august 2013

 

Una dintre cerinţele redeşteptării adevărate este să trecem dincolo de crusta de gheaţă a formalismului şi, totodată, să ne ferim de flăcările mistuitoare ale fanatismului. Formalismul înseamnă încremenirea la nivelul de spiritualitate existent la un moment dat. El se mulţumeşte cu câteva fărâme de religie, dar neagă realitatea vie a credinţei. De cealaltă parte, fanatismul este tendinţa de a duce totul la extrem. El este o manifestare unilaterală, deoarece pune accent pe un aspect al credinţei şi le neglijează pe celelalte. În multe cazuri, fanaticii manifestă autosuficienţă şi spirit de critică. Apostolul Pavel avea o mare dorinţă pentru membrii bisericii creştine: „Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire” (Efeseni 4:14).

3. Ce aflăm despre formalism din cuvintele prin care Isus îi mustră pe farisei? Matei 23:27,28; Luca 11:39,40; Marcu 7:5-9.

Matei 23

27. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.
28. Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.

Luca 11

39. Dar Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire şi de răutate.
40. Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut şi pe cea dinăuntru?

Marcu 7

5. Şi fariseii şi cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?”
6. Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
7. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.”
8. Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.”
9. El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.

4. Ce aflăm despre cei care cred că semnele şi minunile sunt o dovadă a calităţii de urmaşi credincioşi ai lui Isus? Matei 7:21-23

Matei 7

21. Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
23. Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”

În ambele situaţii, problema de fond este legată de starea inimii. Semnele şi minunile nu pot substitui niciodată credinţa biblică autentică. Ele nu pot lua locul supunerii faţă de voia lui Dumnezeu şi faţă de Cuvântul Său. Esenţa redeşteptării reale este credinţa care pătrunde adânc în suflet, conducând la o viaţă de ascultare de Domnul. Când se bazează pe Biblie, ea este un ecou al cuvintelor lui Ioan: „Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră” (1 Ioan 5:4).

„Ce tip de credinţă biruie lumea? Credinţa care Îl primeşte pe Hristos ca Mântuitor personal, credinţa pe care o ai atunci când îţi recunoşti neputinţa, incapacitatea totală de a te mântui, şi te prinzi, ca de singura ta speranţă, de Ajutorul care are putere să izbăvească.” – Ellen G. White Asemenea lui Hristos, p. 21

Spre ce înclini mai uşor: spre formalism şi tradiţie ori spre experienţă şi exaltare? Cum poţi să păstrezi echilibrul?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 13

1.  Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când Îţi vei ascunde faţa de mine?
2. Până când voi avea sufletul plin de griji şi inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmaşul meu împotriva mea?
3. Priveşte, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii,
4. ca să nu zică vrăjmaşul meu: „L-am biruit!” Şi să nu se bucure potrivnicii mei, când mă clatin.
5. Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale:
6. cânt Domnului, căci mi-a făcut bine!
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO