Studiul 12

Joi , 21 martie 2013

 

Evanghelia, vestea cea bună, are în centru moartea Domnului Isus ca înlocuitor al nostru. El a luat păcatele noastre asupra Sa şi a primit pedeapsa care era a noastră. După cum am văzut, moartea Sa în locul nostru, ca purtător al păcatelor lumii, este legată indisolubil de creaţiune. El a venit să distrugă moartea, acest fenomen străin de creaţia divină. Dacă Dumnezeu ar fi ales să creeze oamenii prin evoluţie, am putea considera că moartea nu este o deviere de la normal sau un duşman, ci, din contră, o parte a planului Său iniţial. Ar însemna că ea a jucat un rol important în metoda aleasă de Dumnezeu pentru a ne crea. Dar, întrucât lucrurile nu stau deloc aşa, creştinii nu pot accepta evoluţionismul teist ca explicaţie viabilă a istoriei creaţiunii.

Relatarea creaţiunii din Geneza are o contribuţie crucială la înţelegerea morţii Domnului Hristos pentru noi, dar mai importantă este contribuţia pe care o are la înţelegerea unui alt aspect al Planului de Mântuire: lucrarea pe care o realizează Dumnezeu în noi, pe măsură ce devenim părtaşi la sfinţenia Sa – El ne transformă, creează oameni noi.

8. Ce legătură există între următoarele făgăduinţe şi calitatea lui Dumnezeu de Creator (aşa cum ne este ea descoperită în Geneza 1 şi 2)? Psalmii 51:10; Ezechiel 36:26,27; Coloseni 3:10 şi 2 Corinteni 5:17.

Psalmii 51

10. Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!

Ezechiel 36

26. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.
27. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.

Coloseni 3

10. şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.

2 Corinteni 5

17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Numai Dumnezeu poate zidi o inimă curată, poate plămădi o inimă nouă. Noi nu avem această capacitate. Singurul lucru pe care îl putem face este să ne bizuim pe puterea Creatorului care a întocmit lumea şi care i-a creat pe primii noştri părinţi. David şi-a recunoscut nevoia după o inimă curată şi I-a cerut lui Dumnezeu să rezolve această problemă „zidind”, creând în el o inimă nouă.

Omul care este în Hristos este o făptură nouă. Vechiul mod de gândire este înlăturat şi înlocuit cu o gândire nouă. Noi primim această gândire nouă pentru a face fapte bune, potrivit cu voinţa lui Dumnezeu. Este vorba aici despre un proces supranatural de creare, adus la îndeplinire prin puterea Duhului Sfânt. Când privim la puterea creatoare pe care Dumnezeu a manifestat-o la facerea lumii, căpătăm convingerea că El are puterea de a ne schimba viaţa şi de a ne readuce în relaţie cu El.

Ai cunoscut din experienţă personală ce înseamnă să fii o făptură nouă în Hristos? Ce înseamnă în mod practic să fii o făptură nouă zi de zi? Ce anume se schimbă în viaţa celui care a cunoscut această experienţă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO