Studiul 12

Vineri , 22 martie 2013

 

„«Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri pe vecie» (Deuteronomul 29:29). El n-a descoperit niciodată oamenilor modul exact în care a adus la îndeplinire lucrarea creaţiunii. Înţelepciunea omenească nu poate pătrunde tainele Celui Preaînalt. Puterea Sa creatoare este tot atât de nepătrunsă ca şi existenţa Sa.” (Patriarhi şi profeţi, pag. 113)

„În întunericul acela dens era ascunsă prezenţa lui Dumnezeu. El face din întuneric acoperământul Său şi Îşi ascunde slava de ochii oamenilor. Dumnezeu şi îngerii Săi sfinţi se aflau în jurul crucii. Tatăl era cu Fiul Său. Cu toate acestea, prezenţa Sa nu era descoperită. Dacă slava Sa ar fi străfulgerat din nor, orice fiinţă omenească ce ar fi privit scena ar fi fost nimicită. Şi, în clipa aceea îngrozitoare, Domnul Hristos nu putea fi mângâiat de prezenţa Tatălui. El a călcat singur în teasc şi, dintre cei ce se găseau acolo, nimeni n-a fost cu El.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 753, 754)

Întrebări pentru discuţie

1. Ce relaţie există între Evanghelie şi raportul biblic al creaţiunii? Ce aspecte amintite în Geneza 1-3 sunt fundamentale pentru Evanghelie? Din ce puncte de vedere se bazează Evangheliile, care redau viaţa Domnului Isus, pe veridicitatea istorică a Genezei? Am putea vorbi despre întruparea Domnului Isus dacă Adam şi Eva nu ar fi existat?

2. Potrivit Bibliei, lumea noastră a fost creată prin procese supranaturale care nu sunt accesibile ştiinţei şi care pot fi descoperite numai prin revelaţie specială. Aşadar nu trebuie să ne surprindă faptul că între Biblie şi ştiinţă există tensiuni. De ce nu trebuie să ne aşteptăm ca ştiinţa să explice tot ce a făcut Dumnezeu?

3. Ce relaţie există între Evanghelie, creaţiune şi judecată, potrivit cu Apocalipsa 14:6,7?

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

4. Criticii creştinismului afirmă adeseori că Domnul Isus ştia dinainte de a muri că va reveni la viaţă. Prin urmare, se întreabă ei: De ce a făcut atâta caz de moartea Sa, în condiţiile în care ştia că e vorba doar de o moarte temporară? Cum ne ajută Matei 27:4 şi pasajul de mai sus din Hristos, Lumina lumii, să răspundem la această întrebare?

Matei 27

4. şi a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?”, i-au răspuns ei. „Treaba ta.”
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO