Studiul 11

Miercuri , 12 decembrie 2012

 

Oamenii sunt fiinţe sociale. Ei sunt angajaţi în tot felul de relaţii în familie, la locul de muncă, în locurile publice. Comportamentul creştin responsabil trebuie să se manifeste în toate aceste relaţii, iar Biblia conţine câteva principii călăuzitoare relevante în acest sens.

5. Studiază următoarele pasaje biblice şi, pe baza lor, încearcă să dai o definiţie căsătoriei. Geneza 2:21-25; Maleahi 2:14; Efeseni 5:28.

Geneza 2

21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.
22. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.
23. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.”
24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.
25. Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine.

Maleahi 2

14. Şi dacă întrebaţi: „Pentru ce?”… Pentru că Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta, căreia acum nu-i eşti credincios, măcar că este tovarăşa şi nevasta cu care ai încheiat legământ!

Efeseni 5

28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.

A da o definiţie înseamnă a explica sensul unui cuvânt. În prezent, se afirmă că este dificil să definim căsătoria, întrucât ea are sensuri diferite pentru oameni diferiţi, în epoci diferite şi la popoare diferite. Cu toate acestea, în Biblie nu găsim o concepţie atât de flexibilă despre căsătorie. Potrivit ei, căsătoria este o instituţie stabilită de Dumnezeu, în care doi adulţi de sex opus se angajează să aibă o relaţie personală apropiată şi de durată. Căsătoria biblică este caracterizată de recunoaşterea egalităţii dintre bărbat şi femeie, de unitatea profundă în care obiectivele amândurora se întrepătrund cu sentimentul permanenţei, cu fidelitatea şi cu încrederea. Relaţia dintre soţ şi soţie trebuie ocrotită cu sfinţenie, la fel ca relaţia cu Dumnezeu.

După cum ştim prea bine, căsătoria a ajuns să nu mai fie tratată cu toată seriozitatea nici în biserică. Oamenii intră în această unire cu credinţa că Dumnezeu a creat-o, dar apoi, când situaţia se complică, se înfăţişează înaintea unui judecător omenesc care, în baza unor legi şi reguli făcute de om, desparte ceea ce Dumnezeu a unit. Cu toţii avem convingerea că ceea ce se întâmplă astăzi este greşit şi totuşi, la nivel de biserică, ne străduim să înţelegem ce putem face în astfel de situaţii.

6.Ce probleme legate de sexualitate poţi identifica în societate (pe lângă poligamie, concubinaj, divorţ, recăsătorire şi practica homosexualităţii)? Ce sfaturi biblice poţi oferi în această privinţă?

Adulterul, desfrâul şi pornografia abundă în societatea noastră şi ele sunt numai câteva dintre relele care se petrec astăzi în lumea noastră. Dumnezeu nu încetează să privească slăbiciunile omeneşti cu compasiune şi cu milă duioasă. Totuşi practicile acestea sunt nişte păcate care pot fi biruite prin harul lui Hristos. De aceea lucrarea de salvare a sufletelor trebuie să aibă ţeluri înalte, pentru a atinge idealurile lui Dumnezeu; ea nu încearcă nicidecum să justifice şi să scuze păcatul.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO