Etape în evanghelizare şi mărturia personală

Studiul 5

28 aprilie 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Matei 25:35-40; 1 Corinteni 3:1-3; 1 Petru 2:2; Ioan 6:54-66; Luca 8:4-15.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi.” (1 Corinteni 3:2)

Gândul central: În orice activitate de evanghelizare şi mărturie este important ca mai întâi să prezentăm adevărul simplu al Evangheliei.

Evanghelizarea în etape este o strategie care are la bază concepţia că oamenii vor trece de la un program al bisericii la altul atunci când programele sunt aranjate într-o ordine adecvată. Este necesar ca aranjarea lor să fie adecvată, altfel se poate face mai mult rău decât bine.

Potrivit textului de memorat, Pavel admitea faptul că putem aduce pagube lucrării atunci când exagerăm. Poate că oferim foarte multe informaţii complicate într-o ordine greşită, iar primitorul fie se sufocă din cauză că sunt prea multe, fie nu reuşeşte să le înţeleagă în profunzime, fie este reticent în a le aplica personal. După cum alimentaţia unui sugar începe cu lapte şi se adaugă treptat hrana solidă, tot la fel pruncii în Hristos trebuie să primească o hrană spirituală pe care să o poată asimila la stadiul de dezvoltare spirituală la care se află.

Săptămâna aceasta, vom studia despre modul în care metodele şi programele de evanghelizare şi de mărturie personală se întrepătrund şi despre faptul că ele se construiesc unele pe altele şi se susţin reciproc pe parcursul anului evanghelistic al bisericii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO