Etapele evanghelizării şi nevoile oamenilor

Studiul 5

Duminica , 29 aprilie 2012

 

După cum am notat deja în lecţiile anterioare, descoperirea nevoilor unui individ sau ale unei comunităţi locale va determina modul în care îi vom aborda pe oameni, programele şi serviciile pe care le vom pune la dispoziţia lor. După ce identificăm nevoile de bază ale unui individ sau ale unei comunităţi locale, reuşim să planificăm mai bine ordinea de desfăşurare a programelor pentru a veni în întâmpinarea acelor nevoi.

1. Ce ne spune Luca 9:11 despre dorinţa lui Isus de a oferi vindecare fizică şi, totodată, vindecare spirituală? Cum aplicăm această metodă în sfera noastră de influenţă, la oamenii pe care încercăm să-i câştigăm?

Luca 9

11. Noroadele au priceput lucrul acesta şi au mers după El. Isus le-a primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare.

Mulţi dintre cei care veneau la Isus erau interesaţi doar de puterea Lui de a alina suferinţa fizică. Isus le vindeca trupul, dar Se ocupa şi de o nevoie pe care oamenii nu o simţeau atât de acut: nevoia după vindecare spirituală.

Poporul lui Dumnezeu de astăzi este implicat activ în împlinirea nevoilor personale sau comunitare ale oamenilor, dar trebuie să urmeze exemplul dat de Isus şi să îndrepte gândurile oamenilor spre cele veşnice.

2. Citeşte Matei 25:35-40. Ce mesaj ne transmite acest pasaj? Luăm noi în serios aceste cuvinte sau considerăm că aici avem de-a face cu un limbaj figurat? Dacă le-am lua în serios, cum am acţiona?

Matei 25

35. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;
36. am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.”
37. Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?
38. Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39. Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?”
40. Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.”

Când slujim nevoilor oamenilor pe care Mântuitorul îi iubeşte şi pentru care Şi-a dat viaţa, noi Îi slujim de fapt Lui. Observăm aici cât de legat este El de aceia pe care i-a creat. Când cineva are o durere, Domnul Isus Îşi face griji pentru el şi simte cu el. De aceea şi noi trebuie să facem la fel. Textul din Matei 25:35-40 ne arată că împlinirea nevoilor oamenilor nu trebuie să depindă de strategia fixă a bisericii. În momentul în care apare o nevoie, ea trebuie împlinită, indiferent la ce etapă din strategia ei se află biserica. Mulţi oameni vor înainta pas cu pas de la un program la altul pe măsură ce interesul lor spiritual creşte, pe când alţii vor avea nevoie să primească imediat hrană spirituală. Biserica nu trebuie să abandoneze ordinea planificată a programelor şi a evenimentelor, dar trebuie să fie capabilă să răspundă la orice situaţie urgentă, dispunând permanent de personal calificat şi de resurse adecvate.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO