Studiul 1

Duminica , 1 aprilie 2012

 

Pentru a înţelege ce este evanghelizarea, să vedem ce făceau primii evanghelişti. Între lumea lor şi lumea noastră există diferenţe majore, dar şi asemănări: oamenii sunt păcătoşi, decăzuţi şi slabi şi, prin urmare, însetaţi după speranţă şi mântuire. Filosoful german A. Schopenhauer, supranumit „filosoful pesimismului”, făcea următorul comentariu despre starea omului: „Nu a existat om care să nu-şi fi dorit cel puţin o dată să nu mai fi apucat ziua de mâine.” (The World as Will and Idea, pag. 204)

Puţine lucruri s-au schimbat din vremea apostolilor sau a lui Schopenhauer. De aceea caracteristicile principale ale evanghelizării din primul secol ar trebui să fie şi cele ale evanghelizării de astăzi.

1. Care sunt subiectele principale despre care predicau ucenicii şi care ar trebui incluse în prezentările de evanghelizare de astăzi? Faptele 4:33; 5:42; 2:36-40; 7:56; 13:48.

Fapte 4

33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.

Fapte 5

42. Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.

Fapte 2

36. Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”
37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
39. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
40. Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”

Fapte 7

56. şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”

Fapte 13

48. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut.

Cel care vrea să fie evanghelist, în oricare dintre sensurile acestui cuvânt, trebuie să cunoască şi să experimenteze personal „Evanghelia veşnică”. Evanghelia aceasta este cea care aduce în final credinţa, mărturisirea, convertirea, botezul, ucenicia şi făgăduinţa vieţii veşnice.

Când au văzut curajul apostolilor, conducătorii iudei şi-au dat seama că fuseseră cu Isus (Faptele 4:13). Aveau în faţă un grup de oameni care nu puteau să vorbească despre altceva decât despre viaţa şi despre învăţăturile lui Isus. Lucrarea de evanghelizare şi mărturie înseamnă a vorbi despre viaţa şi despre învăţăturile lui Isus, despre schimbarea pe care acestea o pot aduce în viaţa credinciosului şi despre schimbarea pe care Isus o poate aduce în viaţa tuturor, când este acceptat ca Domn şi Mântuitor.

Fapte 4

13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus.

Este important să percepem evanghelizarea şi mărturia ca pe un proces aflat în continuă desfăşurare şi nu ca pe un program sau un eveniment singular. O parte vitală a acestui proces este reprezentată de consolidare şi creştere. Cuvântul „stăruiau”, din Faptele 2:42, sugerează angajamentul puternic al noilor credincioşi faţă de tot ce însemna creşterea lor spirituală. Este clar că, în viziunea bisericii primare, evanghelizarea nu însemna doar predicarea unui anumit mesaj. Procesul de evanghelizare nu se încheia decât după ce oamenii deveneau ucenici şi după ce erau integraţi într-un grup local de credincioşi.

Fapte 2

42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.

Care dintre toate făgăduinţele Evangheliei îţi inspiră cel mai mult speranţă? Cum te poţi deprinde să ai încredere în această făgăduinţă şi să ţi-o însuşeşti, oricât de grele ar fi împrejurările în care te afli?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO