Ce este evanghelizarea şi ce este mărturia personală?

Studiul 1

31 martie 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Faptele apostolilor 4:33; 13:1-49; 22:2-21; 1 Ioan 1:3; 1 Petru 3:15.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:19,20)

Gândul central: Dacă vrem să participăm la împlinirea Marii Trimiteri a Evangheliei, trebuie să înţelegem ce înseamnă cuvintele „evanghelizare şi „mărturie personală”.

De regulă, în momentul angajării, cel angajat primeşte o „fişă a postului care cuprinde o prezentare detaliată a responsabilităţilor sale.

Biblia vorbeşte şi ea despre o „fişă a postului” care conţine responsabilităţile poporului lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 15:58, apostolul Pavel îi îndeamnă pe credincioşii din Corint să sporească „totdeauna în lucrul Domnului”. Pavel nu precizează la ce „lucru” se referă, dar în 1 Corinteni 16:10 foloseşte o expresie similară cu referire la lucrarea Domnului împlinită de Timotei şi de Pavel în evanghelizare şi în mărturia despre Isus Hristos şi despre Planul de Mântuire. Prin urmare, îndemnul lui Pavel din capitolul 15 includea, cu siguranţă, şi lucrarea de răspândire a Evangheliei.

1 Corinteni 15

58. De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

1 Corinteni 16

10. Dacă soseşte Timotei, aveţi grijă să fie fără frică la voi; căci el este prins ca şi mine la lucrul Domnului.

Săptămâna aceasta, vom explora sensurile cuvintelor „evanghelizare şi „mărturie personală”; altfel spus, vom încerca să descoperim care estefişa postului” nostru.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO