Studiul 11

Luni , 12 martie 2012

 

4. Cum a inclus Dumnezeu frumosul între diferitele porunci date la Sinai? Ex. 25:1-9

Exodul 25

1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2. „Vorbeşte copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inimă.
3. Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint şi aramă;
4. materii vopsite în albastru, purpuriu, cârmâziu, pânză de in subţire şi păr de capră;
5. piei de berbeci vopsite în roşu şi piei de viţel de mare; lemn de salcâm;
6. untdelemn pentru sfeşnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia mirositoare;
7. pietre de onix şi alte pietre pentru efod (umerar) şi pieptar.
8. Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.
9. Să faceţi Cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.”

Prima jumătate a cărţii Exodul descrie eliberarea extraordinară a lui Israel din Egipt. A doua jumătate a cărţii este legată în mod direct de tema frumosului. Poruncile divine din Ex. 25:1-9 sunt urmate de Ex. 25:1031:11, unde sunt prezentate „planurile” Sanctuarului portabil, ale mobilierului şi ale veşmintelor preoţeşti. De la Ex.35:1 şi până la sfârşitul cărţii este o descriere detaliată a acestor obiecte şi a modului în care ele trebuiau să fie realizate. Pasajul conţine numeroase referiri la măiestria
artistică.

Lectura acestui pasaj este plictisitoare pentru mulţi creştini contemporani. Însă lui Dumnezeu I-a făcut plăcere să aducă aceste instrucţiuni la cunoştinţa foştilor sclavi evrei şi chiar să le includă în Scriptură.

În primele cinci cărţi ale Bibliei, există aproape cincizeci de capitole în care sunt consemnate poruncile precise ale lui Dumnezeu, pentru construirea unui sanctuar frumos. El oferă nu numai schiţa de construcţie a acestuia, ci şi instrucţiunile exacte pentru mobilier. Este semnificativ faptul că, pe Sinai, El nu a dat numai Decalogul, ci şi îndrumări specifice, pentru modul în care să fie construit un aşezământ somptuos, în care să fie angrenate tot felul de îndemânări artistice.

Dumnezeu a fost arhitectul acestui aşezământ şi tot El i-a inspirat pe artizani să execute detaliile minuţioase ale ornamentelor. Nimic nu a fost lăsat în seama imaginaţiei omului. Primele cinci cărţi ale lui Moise dedică mai multe capitole planurilor şi construirii efective a Sanctuarului şi a mobilierului, decât oricărui alt subiect.

5. După ce model a fost construit Sanctuarul pământesc? Ce ne spune aceasta despre iubirea lui Dumnezeu de frumos? Ex. 25:9; Evr. 8:1-5.

Exodul 25

9. Să faceţi Cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.

Evrei 8

1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
2. ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.
3. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus.
4. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege.
5. Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă Cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.”

Dacă Sanctuarul pământesc a fost numai o „umbră” a celui ceresc, înseamnă că originalul trebuie să fie de o frumuseţe cu totul aparte, pentru că Dumnezeu Însuşi l-a făcut.

De ce crezi că a fost important ca Sanctuarul să fie atât de frumos? Poate pentru a-i conştientiza pe oameni de puterea şi de măreţia lui Dumnezeu? Poate pentru a-i conştientiza de nevoia lor personală în faţa unei asemenea măreţii? Cum ne ajută splendoarea Sanctuarului să înţelegem caracterul lui Dumnezeu în contrast cu firea noastră pământească şi cu păcătoşenia noastră?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO