Studiul 10

Duminică , 11 martie 2012

 

1. Ce afirmaţie se face în Isaia 64:8?

Isaia 68

8. Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale.

2. Unde întâlnim pentru prima dată în Biblie ideea că Dumnezeu Îşi pune la lucru măiestria atunci când modelează „lutul”? Gen. 1:26,27,31; 2:7.

Geneza 1

26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
31. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

Geneza 2

7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.

Încă de la începutul ei, Scriptura ne spune că Dumnezeu i-a creat pe primii oameni din „ţărâna pământului”. De fapt, cuvântul ebraic pentru „om”, adică adam, este strâns legat de cuvântul ebraic pentru „pământ”, adică adamah – o corelaţie lingvistică ce subliniază adevărul uimitor al măiestriei lui Dumnezeu ca „olar.” El ne-a făcut din ţărâna pământului. Este greu de imaginat modul în care fiinţa umană, cu toate părţile corpului ei, de la sânge şi oase până la piele şi nervi, a fost creată din ţărână. Existenţa noastră este un miracol care depăşeşte cu mult puterea noastră de înţelegere.

Imaginea lui Dumnezeu ca olar reuşeşte să ne transmită ideea că Domnul a folosit lutul ca să ne creeze, dar, la fel ca majoritatea simbolurilor care încearcă să descrie lucrarea şi puterea Sa, nici această imagine nu reuşeşte să explice creativitatea şi măiestria Sa artistică. În definitiv, care olar poate să ia lutul şi să-l transforme într-o fiinţă vie, capabilă să respire?

3. Cum apare în Ier. 18:3-10; Is. 64:5-8 şi Ps. 51:10 imaginea lui Dumnezeu ca olar?

Ieremia 18

3. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată.
4. Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă.
5. Şi cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
6. „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel? – zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului aşa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel!
7. Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa şi că-l voi nimici;
8. dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.
9. Tot aşa însă deodată zic despre un neam, sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi.
10. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gând să i-l fac.

Isaia 64

5. Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile Tale şi îşi aduc aminte de Tine. Dar Te-ai mâniat, pentru că am păcătuit: vom suferi noi veşnic sau putem fi mântuiţi?
6. Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.
7. Nu este nimeni care să cheme Numele Tău sau care să se trezească şi să se alipească de Tine: de aceea ne-ai ascuns faţa Ta şi ne laşi să pierim din pricina nelegiuirilor noastre.
8. Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale.

Psalmul 51

10. Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!

Printre gândurile transmise de aceste pasaje se numără şi acela al neputinţei omului înaintea puterii lui Dumnezeu. Într-un anumit sens, noi suntem ca lutul în mâinile olarului – nu lutul, ci olarul acţionează.

Un alt gând este acela că Dumnezeu lucrează pentru a crea din nou imaginea Sa în noi. El are grijă de creaţia Sa şi pe plan fizic, dar este preocupat cu mult mai mult de frumuseţea noastră pe plan spiritual. Partea noastră este să ne supunem, să murim faţă de noi înşine şi să cooperăm cu Acela care caută să ne creeze din nou şi să ne refacă, pe cât posibil, după modelul iniţial de frumuseţe spirituală şi morală. Ceea ce contează în mod real este frumuseţea interioară, nu cea exterioară.

Dostoievski a creat un personaj de ficţiune care, după părerea lui, avea „un suflet frumos”. Ce înseamnă pentru tine să ai „un suflet frumos”? Ce lucruri pe care le faci sau pe care nu le faci corespund cu acest ideal?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO