Studiul 11

Marți , 13 martie 2012

6. Ce poruncă a dat David cu privire la muzica de la Templu? 1 Cron. 23:5

1 Cronici 23

5. patru mii să fie portari, şi patru mii să fie însărcinaţi să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut ca să-L preamărim.

Încearcă să-ţi imaginezi acest serviciu divin, în cadrul căruia patru mii de oameni cântau la instrumente muzicale pentru a-L lăuda pe Domnul!

Dumnezeu nu recurge doar la artele figurative pentru a Se exprima artistic. În Scriptură, descoperim că slujbele religioase evreieşti, la fel ca şi arhitectura sacră, erau inspirate de Domnul. Dumnezeu este un iubitor de muzică frumoasă!

7. Ce spune David despre modul în care a compus psalmii pe care israeliţii îi foloseau în cadrul serviciilor lor de închinare? 2 Sam. 23:1,2

2 Samuel 23

1. Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălţat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântăreţului plăcut al lui Israel.
2. „Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea.

David declară că Domnul l-a inspirat să compună aceste cântări. Aceasta nu înseamnă că Domnul i-a oferit versurile şi melodia gata compuse, dar El era preocupat de tipul de muzică ce se cânta. Pentru că L-a interesat, Şi-a luat timp să o inspire.

8. Ce ni se spune în 2 Cronici 29:25 despre rolul pe care Îl avea Domnul în muzica interpretată în cadrul serviciilor de închinare?

2 Cronici 29

25. A pus pe leviţi în Casa Domnului cu chimvale, lăute şi harpe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului, şi prorocului Natan; căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii Săi.

În Vechiului Testament, atunci când este descrisă închinarea de la Templu, muzica este aşezată în prim-plan. Imaginează-ţi, de pildă, atmosfera creată cu ocazia închinării din 1 Cronici 23:5. Patru mii de instrumente! Categoric, muzica aceasta nu era nici plictisitoare şi nici searbădă!

Cineva ar putea argumenta că este de aşteptat ca aspectele estetice să se regăsească în cadrul închinării sacre şi că, de-a lungul istoriei, toate naţiunile s-au manifestat astfel în închinarea la zeii lor. Cu toate acestea, numai Israel declară că Dumnezeu Însuşi a gândit fiecare aspect al închinării care trebuie să Îi fie adusă, inclusiv arhitectura, mobilierul, veşmintele preoţeşti şi ceremonialul. Creaţia artistică este în mod cert autorizată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aceia care resping dimensiunea estetică sau care susţin că vocaţia de artist nu poate fi relevantă pentru un creştin se opun raportului Scripturii.

Astăzi nu beneficiem de melodiile care acompaniau închinarea israeliţilor, dar avem convingerea că ele erau frumoase şi înălţătoare. Ce rol are muzica în biserica noastră astăzi? Ce putem face pentru ca ea să rămână frumoasă şi înălţătoare, adică să ne înalţe sufletele la Domnul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO