Studiul 11

3 septembrie 2011

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Deut. 11,16; Luca 1,46-55; 4,5-8;19,37-40; Ioan 4,1-24.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” (Ioan 4,23)

După cum am văzut în studiile din trimestrul acesta, mesajul primului înger este o chemare la proclamarea „Evangheliei veşnice”. În centrul Evangheliei se află Isus, Dumnezeul întrupat, Dumnezeul care a venit în lumea noastră în trup omenesc, lucru care este dincolo de puterea noastră de înţelegere.

Dumnezeul care a creat tot ce există (Ioan 1,1-3) S-a făcut om, a dus o viaţă fără păcat în trup omenesc şi apoi S-a oferit ca jertfă pentru păcatele întregii omeniri. Domnul Isus, Acela care a creat universul uriaş, cu mili- ardele de galaxii şi miliardele de stele care le compun, a venit pe această planetă ca om! Ideea aceasta nu poate să încapă în mintea omenească; este un lucru incredibil pe care cu greu îl putem înţelege. Nu este de mirare că Pavel a scris: „Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar, pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1,18).

Ioan 1

1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Când contemplăm acest adevăr, prima noastră reacţie este aceea de a-I aduce închinare. Săptămâna aceasta, vom studia tema închinării şi a laudei în legătură cu lucrarea Domnului Hristos, a Cuvântului întrupat, a Creatorului care a luat chip omenesc.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO