Studiul 10

Vineri , 2 septembrie 2011

Ellen G. White, Profeţi şi regi, capitolele „Întoarcerea din robie”, „Prorocii lui Dumnezeu îi ajutau”, „Ezra, preot şi cărturar”, „O redeşteptare spirituală”, „Îndrumaţi în Legea lui Dumnezeu” şi „Reforma”.

Timpul de suferinţă aflat înaintea poporului lui Dumnezeu va cere o credinţă care să nu se clatine. Copiii Săi trebuie să facă cunoscut că singurul obiect al închinării lor este El.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pag. 512 (sublinierea autorului)

Există o primejdie continuă ca aceia care susţin a fi creştini să ajungă la concepţia că, pentru a avea influenţă asupra celor ce sunt lumeşti, trebuie ca, într-o măsură oarecare, să se asemene lumii. Însă, cu toate că un asemenea drum poate părea că aduce avantaje mai mari, totdeauna se sfârşeşte cu pierdere spirituală.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pag. 570 (sublinierea autorului)

În lucrarea de reformă ce urmează să fie făcută astăzi, este nevoie de bărbaţi care, asemenea lui Ezra şi Neemia, nu vor acoperi şi nu vor scuza păcatul […] nici nu vor acoperi păcatul cu un veşmânt de milă falsă. […] Îşi vor aminti, de asemenea, că în acela care mustră păcatul se va da pe faţă întotdeauna spiritul lui Hristos.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pag. 675

Întrebări pentru discuţie

1. Citiţi în cadrul grupei rugăciunile de mijlocire pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, pe care le-aţi pregătit joi. Ce putem învăţa din aceste rugăciuni? Care este cea mai mare nevoie prezentă a bisericii noastre care reiese din aceste rugăciuni?

2. Ce putem învăţa de la înaintaşii noştri? Ce lecţii spirituale putem desprinde din istoria Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea?

3. Ce metode pe care le folosim în lucrarea misionară ne pun în pericolul de a compromite adevărurile noastre esenţiale? De ce nu observăm pericolul acesta?

4. Există pe de o parte pericolul de a face compromisuri din dorinţa de a nu fi greşit înţeleşi, iar pe de altă parte, pericolul izolării noastre în nişte convingeri sau practici care au nevoie de modificări sau de îmbunătăţire. Cum putem face distincţia între lucrurile neschimbătoare şi cele care trebuie să se schimbe cu trecerea timpului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO