Studiul 13

Vineri , 25 martie 2011

Trebuie ca fiecare dintre noi să-L auzim vorbind inimii noastre. Când orice glas amuţeşte şi aşteptăm în linişte înaintea Lui, tăcerea sufletului face şi mai clar glasul lui Dumnezeu. El ne îndeamnă: «Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu» (Ps. 46,10). Numai aici poate fi găsită adevărata odihnă. Şi aceasta este pregătirea adevărată pentru aceia care lucrează pentru Dumnezeu. În mijlocul mulţimii grăbite şi în vâltoarea activităţii intense a vieţii, sufletul astfel înviorat va fi înconjurat cu o atmosferă de lumină şi de pace. Viaţa va răspândi un miros plăcut şi va descoperi o putere divină, care va ajunge la inima oamenilor.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 363

Fiecare rază de lumină revărsată asupra altora va fi reflectată asupra inimilor noastre. Fiecare cuvânt amabil şi de simpatie spus celui întristat, fiecare faptă pentru uşurarea celui apăsat şi fiecare dar făcut pentru a răspunde nevoilor semenilor noştri, oferit cu gândul de a-L slăvi pe Dumnezeu, vor avea ca rezultat binecuvântări pentru dătător. Cei care lucrează astfel ascultă de Legea cerului şi vor primi aprobarea lui Dumnezeu. Plăcerea de a face bine altora le dă simţămintelor o înflăcărare care străbate nervii, înviorează circulaţia sângelui şi produce sănătate mintală şi fizică.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 4, pag. 56

Întrebări pentru discuţie

1. Ce influenţă au avut rugăciunea şi studiul Bibliei asupra vieţii tale spirituale? Dacă ai înceta să te rogi şi să studiezi, care ar fi starea ta spirituală? Scrie o mărturie personală cu privire la însemnătatea lor pentru tine.

2. Care este relaţia ta cu comunitatea bisericii? Cum poţi să o îmbunătăţeşti? Cum poţi conlucra cu biserica ta pentru a o transforma într-un loc în care oamenii să se simtă bine, în care fiecare să se simtă acceptat, în care toţi oamenii să descopere mântuirea şi solia adevărului prezent pe care o avem de transmis? În ce domenii stă bine biserica ta? În ce domenii nu stă atât de bine?

3. Ce experienţe ai avut cu privire la oferirea şi primirea iertării? Ai învăţat vreun lucru pe care ai dori să-l împărtăşeşti cu cei care au nevoie să înveţe să ierte?

4. Să presupunem că vine la tine cineva şi îţi spune: „Da, eu cred în Dumnezeu, în Isus, în mântuire, dar nu ştiu cum să trăiesc viaţa de credinţă. Nu ştiu cum să mă încred în Dumnezeu”. Ce sfaturi practice i-ai oferi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO