Studiul 10

26 februarie 2011

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Isaia 14,12-14; Iacov 3,16.17; Exod 20,17; Geneza 37; 1 Samuel 18; Mat. 12,14

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Furia este fără milă şi mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei?” (Proverbe 27,4)

Invidia (gelozia sau pizma, cum mai apare în textul biblic) este una dintre emoţiile cele mai distrugătoare. Ea este cea mai veche formă a păcatului (Is. 14,14) şi poate afecta nu numai relaţiile dintre oameni (2 Cor. 12,20), ci şi sănătatea personală (Prov. 14,30).

Isaia 14

14. mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.

2 Corinteni 12

20. Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc aşa cum n-aş vrea să vă găsesc, şi eu însumi să fiu găsit de voi aşa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngâmfări, tulburări.

Proverbe 14

30. O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor.

De regulă, invidia este simţită în legătură cu cineva, obiectul ei fiind persoana percepută ca rival sau pericol. Ca urmare, invidia provoacă deseori acte de violenţă, fie psihică (abuz verbal, bârfă, critică), fie fizică. Există vreun om care să nu fi simţit vreodată nefericirea pe care o aduce această emoţie?

Studiul acesta ne prezintă câteva persoane care au îngăduit ca invidia să le afecteze comportamentul: Satana, fraţii lui Iosif, regele Saul şi preoţii cei mai de seamă din vremea Noului Testament. Consecinţa a fost întotdeauna dezastruoasă.

De asemenea, merită notat că aceste persoane invidioase se bucurau de un statut şi de privilegii înalte. Totuşi, au ajuns să urască pe altcineva pentru statutul său sau pentru ceea ce avea.

Domnul vrea să stăm departe de această cale greşită şi îi îndeamnă pe copiii Săi să-şi iubească semenii până într-acolo, încât să se bucure de darurile pe care aceştia le au, de realizările şi de posesiunile lor, aşa cum se bucură de cele pe care le au ei înşişi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO