Studiul 9

Vineri , 25 februarie 2011

Dacă lui Dumnezeu Îi pasă de o vrabie…, oare nu-I va păsa de cei răscumpăraţi cu sângele lui Hristos? Un singur suflet valorează mai mult decât toată lumea. Pentru un singur suflet, Isus ar fi îndurat tot chinul Calvarului, pentru ca acest unul singur să poată fi mântuit pentru Împărăţia Sa. «Deci, să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.»” – Ellen G. White, Review and Herald, 3 mai 1892

Noi pierdem multe binecuvântări bogate din cauză că neglijăm să Îl căutăm pe Domnul cu inimile smerite. Când venim la El în sinceritatea inimii, cerându-I să ne descopere defectele, El ne va arăta imaginea noastră reală, reflectată în oglinda Cuvântului Său. Atunci, după ce ne-am văzut pe noi înşine aşa cum ne vede Dumnezeu, să nu plecăm dând uitării ce fel de oameni suntem. Să studiem cu ochi critic trăsăturile defectuoase ale caracterului nostru şi să cerem harul de a le schimba după modelul prezentat în Cuvântul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, The Lake Union Herald, 3 noiembrie 1909

Cele două paragrafe de mai sus ne oferă câteva sfaturi despre cum să avem o părere de sine echilibrată, ferindu-ne de sentimentul de inferioritate şi de vanitate. Citeşte Romani 12,2.3, în lumina acestor paragrafe, pentru a înţelege cum îţi poţi forma o imagine de sine echilibrată.

Romani 12

2. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.
3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

Întrebări pentru discuţie

1. Secolul XX a fost unul dintre cele mai violente secole din istorie, genocidul în masă atingând o cotă nemaiîntâlnită până atunci. Putem afirma că teoria darwinistă poartă în parte răspunderea pentru acest dispreţ total faţă de sacralitatea vieţii umane? Cu alte cuvinte, dacă oamenii nu sunt altceva decât nişte maimuţe evoluate, produsul întâmplării, care este valoarea în sine a vieţii unui individ?

2. Ştim că percepţia celorlalţi poate afecta valoarea de sine a unei persoane. Noi trebuie să-i încurajăm pe oameni şi să-i ajutăm să aibă o stimă de sine echilibrată, însă e bine să ne ferim să le hrănim vanitatea şi să îi lăudăm exagerat. Cum putem avea o atitudine echilibrată? Cum putem să lăudăm pe cineva fără să îi facem rău?

3. Ce ne învaţă crucea lui Hristos despre valoarea noastră personală? Gândeşte-te la evenimentele de pe Golgota, la persoana care a murit pe cruce şi la semnificaţia morţii Sale. Cum ne ajută Crucea să avem o imagine reală a valorii noastre personale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO