Studiul 4

Vineri, 21 ianuarie

Citeşte Efeseni 4,25-32 şi subliniază cuvintele care se adresează direct inimii tale. Gândeşte-te la lucrurile pe care ai putea să le faci, cu ajutorul Domnului, pentru a-ţi îmbunătăţi relaţia cu ceilalţi oameni.

Efeseni 4

25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.
26. „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră
27. şi să nu daţi prilej diavolului.
28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
31. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

________________________________________________________________________________________________

Iată câteva fragmente dintr-o scrisoare scrisă de Ellen White unui evanghelist, în 1908: „Am pentru tine această solie din partea Domnului: Vorbeşte cu amabilitate şi acţionează cu blândeţe. Veghează asupra ta cu atenţie, deoarece eşti înclinat să fii sever şi dictatorial şi să rosteşti cuvinte pripite. … El [Domnul] este îndurerat de expresiile aspre, iar cuvintele neîn ţelepte rănesc. Eu am misiunea să-ţi spun: Fii amabil în vorbire, veghează bine asupra cuvintelor tale, nu îngădui să se manifeste nicio asprime în expresiile sau în gesturile tale…

Când vei privi zi de zi la Isus şi vei învăţa de la El, vei da pe faţă un caracter armonios şi bun. Fii mai sensibil în comportamentul tău şi nu-ţi în gădui să rosteşti cuvinte de condamnare. Învaţă de la Marele Învăţător. Expresiile de bunătate şi de simpatie vor fi asemenea unui medicament şi vor vindeca sufletele disperate. Când este aplicată în viaţa de zi cu zi, cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu va avea o influenţă liniştitoare şi vinde cătoare. Vorbirea aspră şi pripită nu va aduce o binecuvântare nici pentru tine, nici pentru vreun alt suflet.” – Slujitorii Evangheliei, pag. 163, 164

Întrebări pentru discuţie

1. Cât de mult îţi place să bârfeşti? Poate că tu nu bârfeşti, dar îţi place să asculţi bârfele altora. Este acest lucru la fel de rău ca şi răspândirea bârfelor? Cum poţi pune capăt acestui comportament care le aduce oamenilor multă durere?

2. Când ai suferit foarte mult din pricina cuiva, iertarea poate fi dificilă. Cum poţi învăţa să îl ierţi pe cel care nu îţi cere iertare, pe cel căruia nu-i pasă dacă îl ierţi sau chiar râde de frământarea ta? Eşti dator să îl ierţi într-o astfel de situaţie? De ce?

3. Abuzul verbal sau fizic din cadrul familiilor este o realitate care le produce mult rău celor implicaţi şi chiar grupurilor sociale. Care ar trebui să fie atitudinea creştinilor faţă de această problemă? Cum trebuie procedat, atunci când iertarea nu este însoţită de schimbarea comportamentului abuziv?

4. Gândeşte-te la viaţa ta. Ce poţi să faci în mod concret pentru a-ţi îmbunătăţi relaţiile cu ceilalţi? Ce rol au în această situaţie smerenia, încrederea în Dumnezeu şi dorinţa de a face binele?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO