Studiul 4

Joi, 20 ianuarie

8. Cum poţi aplica la viaţa ta învăţătura din Efes. 4,29; 1 Tes. 5,11; Rom. 14,19? De ce este important, nu numai pentru tine, ci şi pentru alţii?

Efeseni 4

29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.

1 Tesaloniceni 5

11. De aceea mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.

Romani 14

19. Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră.

Pavel îi îndeamnă pe membrii primei bisericii să evite deteriorarea relaţiilor personale, întrucât ei sunt mădulare ale „trupului lui Hristos”. Multe probleme apar ca urmare a faptului că ne discredităm unii pe alţii şi, prin aceasta, rănim întreaga comunitate. Oamenii care bârfesc şi care îi vorbesc de rău pe alţii au, în general, probleme personale – au sentimente de inferioritate, doresc să iasă în evidenţă, au dorinţa de a controla şi de a deţine puterea şi se simt nesiguri pe ei. Ei au nevoie de ajutor pentru a renunţa la acest mod distructiv de rezolvare a luptelor lor sufleteşti.

Este adevărat că, dacă suntem împăcaţi cu noi înşine, nu mai recurgem la bârfă şi la calomnie. Membrii bisericii, care este trupul lui Hristos, trebuie să se considere privilegiaţi, pentru că au primit darul mântuirii (Ps. 17,8; 1 Petru 2,9). În acest context, accentul cade pe întărirea celorlalţi şi pe înălţarea sufletească reciprocă. Cuvintele de încurajare şi de apreciere, accentuarea lucrurilor pozitive, smerenia şi atitudinea de bucurie sunt modalităţi prin care putem să-i ajutăm pe cei care au probleme personale.

Psalmii 17

8. Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă la umbra aripilor Tale

1 Petru 2

9. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;

O altă modalitate de a-i ajuta este să funcţionăm ca nişte agenţi de mediere. Isus a spus că oamenii împăciuitori sunt fericiţi şi i-a numit „fii ai lui Dumnezeu” (Mat. 5,9), iar Iacov a afirmat că cei ce fac pace vor culege „roada neprihănirii” (Iacov 3,18).

9. De ce este principiul acesta esenţial în orice tip de relaţie? Matei 7,12

Matei 7

12. Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii.

Principiul acesta este o comoară de preţ pentru relaţiile interumane. El este un principiu absolut, se bazează pe dragoste, este universal şi acoperă orice lege omenească. De asemenea, „regula de aur” le aduce tuturor beneficii practice.

Un ţăran chinez avea o orezărie pe coasta unui munte care dădea spre o vale şi spre ţărmul mării. Într-o zi, a observat că începuse mareea – apa se retrăgea de la ţărm, lăsând în urmă descoperit o mare parte din bazinul mării. Când şi-a dat seama că apa se va întoarce cu forţă şi că va distruge totul în calea ei, s-a gândit cu tristeţe la prietenii lui care lucrau în vale. Atunci a luat hotărârea să dea foc la cultura lui de orez. Prietenii lui au urcat imediat coasta muntelui ca să stingă focul, şi în felul acesta, au scăpat de furia apelor. Ca urmare a spiritului lor de întrajutorare, vieţile le-au fost salvate.

Cunoşti o experienţă asemănătoare? Împărtăşeşte-o grupei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO