Recunoscând beneficiile evidente ale slujirii reciproce, Ellen G. White a făcut următoarea declaraţie în cartea Lucrarea misionară medicală: „Bunătatea creştină şi consacrarea serioasă trebuie să se manifeste continuu în viaţă.” (în ed. 2001, pag. 275)

Toate cunoştinţele teologice din lume nu ne pot fi de folos, dacă nu suntem blânzi, iubitori şi atenţi cu alţii. Aceasta pare a fi ideea transmisă de Pavel în 1 Corinteni 13. Este bine să recitim din când în când acest capitol şi să ne întrebăm cât ascultăm de sfatul lui Pavel.

1 Corinteni 13

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n’aş avea dragoste, sînt o aramă sunătoare sau un chimval zîngănitor.
2 Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încît să mut şi munţii, şi n’aş avea dragoste, nu sînt nimic.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n’aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău,
6 nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,
7 acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfîrşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfîrşit.
9 Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte;
10 dar cînd va veni ce este desăvîrşit, acest ,,în parte„ se va sfîrşi.
11 Cînd eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gîndeam ca un copil; cînd m’am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12 Acum, vedem ca într’o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13 Acum dar rămîn aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

5. Ce ne învaţă versetele de mai jos despre modul în care ar trebui să ne purtăm unii cu alţii?

Ioan 13

35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sînteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.„

Rom. 15

7 Aşa dar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v’a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

Efes. 4

32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v’a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Col. 3

13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plîngă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v’a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

1 Tes. 4

18 Mîngîiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Iacov 5

16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

1 Petru 3

8 Incolo, toti sa fiti cu aceleasi ganduri, simtind cu altii, iubind ca fratii, milosi, smeriti.

1 Petru 4

9 Fiti primitori de oaspeti intre voi, fara cartire.

1 Ioan 1

7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

Una dintre calităţile de seamă ale creştinului este aceea de a urma exemplul Domnului Isus, de a-i iubi pe oameni în ciuda defectelor lor. El i-a iubit pe ucenici în pofida multelor lor slăbiciuni şi greşeli. El a iubit şi a iertat chiar şi atunci când a fost respins şi trădat. Noi suntem chemaţi să fim la fel ca El. Şi vom reuşi aceasta numai în măsura în care Îi permitem să lucreze în viaţa noastră şi numai dacă ne predăm Lui. Când înţelegem cât har şi câtă îndurare a arătat Dumnezeu faţă de noi, putem începe să ne purtăm şi noi aşa cu ceilalţi. Este destul de uşor să-i iubeşti pe oamenii agreabili şi buni; aproape oricine poate să facă aceasta. Însă avem nevoie de lucrarea harului lui Dumnezeu în noi, ca să-i putem iubi pe cei respingători, pe cei greu de suportat, pe cei care ne tratează urât şi nedrept.

Cât de mult îi iubeşti pe oamenii care nu sunt atât de uşor de iubit? Ce poţi face ca să îi iubeşti mai mult? Cum s-ar purta cu ei Domnul Isus? Du-te şi fă şi tu la fel!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO