Iar despre Sion este zis: ’Toţi s-au născut în el’ şi Cel Preaînalt îl întăreşte. Domnul numără popoarele, scriindu-le: ’Acolo s-au născut’.” (Psalmi 87,5.6)

Deşi toţi avem puterea de alegere, nu toţi putem să ne bucurăm de aceleaşi oportunităţi. Unele alegeri ne limitează posibilităţile viitoare. Există persoane care suferă din cauza unor dezavantaje, chiar dacă alegerea nu a fost a lor. Să ne gândim la câteva exemple: copii născuţi din părinţi care folosesc droguri, copii care trăiesc în familii în care predomină violenţa sau în familii foarte sărace. Să ne gândim la nedreptăţile pe care le aduce corupţia. Într-o măsură mai mică sau mai mare, noi toţi am fost puşi în situaţii pe care nu le-am ales personal.

8. Ce ne spune Scriptura despre împrejurările în care trăim şi pe care nu le-am ales personal? Psalmi 87,5.6; Matei 7,1.2

Psalmi 87

5 Iar despre Sion este zis: „Toţi s-au născut în el”, şi Cel Preaînalt îl întăreşte.
6 Domnul numără popoarele, scriindu-le: „Acolo s-au născut.”

Matei 7

1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
2 Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura.

Dumnezeu cunoaşte împrejurările în care trăim; El ştie că mulţi dintre noi ne aflăm în circumstanţe cumplite, pe care nu noi le-am ales. El cunoaşte în întregime situaţia în care ne găsim.

Cine nu a întâlnit oameni care se confruntă cu probleme teribile, provocate de alegerile altora? Există copii părăsiţi de părinţi, părinţi care au ales să comită adulter; oameni trădaţi de prieteni în care au avut mare încredere. Situaţiile de acest gen sunt nenumărate şi înfricoşătoare.

Totuşi vestea cea bună este că putem face o alegere care contează mai mult decât toate celelalte: putem alege să-L urmăm pe Isus. Când Îl primim ca Mântuitor personal, când ne întoarcem de la căile noastre păcătoa se şi ne botezăm, primim darul Duhului Sfânt. Prin acest dar, Dumnezeu locuieşte în noi şi ne schimbă inima şi mintea, îndrumân du-ne şi ajutân du-ne să aducem ca rod fapte bune. În felul acesta, devenim mlădiţele adevăratei Viţe.

Potrivit cu Galateni 5,22.23, roadele Duhului nu apar una câte una, ci împreună. Ele sunt rezultatul faptului că Duhul Sfânt a luat în stăpânire voinţa noastră în măsura în care I-am permis acest lucru. Altfel spus, prin puterea lui Dumnezeu care lucrează în viaţa noastră, putem alege să-L lăsăm pe Domnul să limiteze unele lucruri negative care există în viaţa noastră din cauza unor alegeri greşite făcute de alţii.

Galateni 5

22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege

Ce dificultăţi din viaţa ta sunt o consecinţă a alegerilor făcute de alţii? Ce a făcut Dumnezeu pentru a pune stavilă acestor consecinţe negative? Ce alegeri bune poţi să faci personal pentru a contribui la procesul de vindecare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO