Fiecare suflet are un cer de câştigat şi un iad de evitat. Iar puterile îngereşti sunt toate pregătite să vină în ajutorul sufletului încercat şi ispitit. Fiul Dumnezeului infinit a suportat proba şi încercarea în favoarea noastră. Crucea de pe Calvar îi este înfăţişată viu fiecărui suflet. Când vor fi judecate cazurile tuturor şi când ei [cei pierduţi] vor fi lăsaţi să sufere pentru că L-au sfidat pe Dumnezeu şi L-au dispreţuit prin neascultarea lor, nimeni nu va avea nicio scuză. Nimeni nu ar fi trebuit să fie pierdut. Tuturor li s-a permis să aleagă cine să fie domnul lor: Hristos sau Satana.” – Ellen G. White, Selected Messages, cartea 1, pag. 96

Dumnezeu nu-i constrânge pe oameni să dea la o parte necredinţa. În faţa lor se află lumina şi întunericul, adevărul şi rătăcirea. Ei singuri trebuie să hotărască ce vor să primească. Mintea omului este înzestrată cu puterea de a deosebi între bine şi rău. Dumnezeu nu vrea ca oamenii să ia hotărâri sub imperiul impulsurilor, ci din cântărirea dovezilor, comparând cu grijă text cu text.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus (ediţia 2008), pag. 438

Întrebări pentru discuţie

• Discutaţi despre conceptul de libertate. Ce înseamnă libertatea? Un om care alege să fie sclav poate fi liber? Cât de liberi suntem în realitate? Care sunt limitele libertăţii şi când este libertatea un lucru rău?

• Gândiţi-vă la efectele negative ale alcoolului, la vieţile ruinate din cauza lui. Comparaţi-le cu presupusele sale „beneficii”. De ce este înţelept să nu-l folosim deloc?

• Unii s-au născut în familii creştine, iubitoare. Părinţii i-au iubit, au avut grijă de ei şi i-au învăţat despre Isus şi despre harul Său. Alţii s-au născut în familii în care părinţii i-au neglijat sau au abuzat de ei şi, chiar dacă vorbeau despre Isus, nu au reflectat caracterul Său în viaţa lor. Faptele lor au arătat că ei sunt uneltele lui Satana şi nu urmaşii lui Hristos. Ce speranţă le transmite Evanghelia acestor oameni? Spre ce făgăduinţe le puteţi atrage atenţia?

• Fără îndoială că unii s-au născut în circumstanţe ale căror consecinţe îi vor urmări tot restul vieţii. Totuşi, de ce nu este bine să ne petrecem toată viaţa acuzându-i pe părinţi sau dând vina pe educaţia precară primită? Cum putem să învăţăm ca, prin harul lui Dumnezeu, să depăşim acest stadiu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO