Nu durata timpului folosit în lucrare, ci voioşia şi credincioşia cu care lucrăm, acestea fac ca lucrarea noastră să fie primită de Dumnezeu. În tot ceea ce facem, se cere o completă supunere a eului. Datoria cea mai neînsemnată, îndeplinită însă în sinceritate şi cu abnegaţie, este mai plăcută lui Dumnezeu, decât cea mai mare lucrare, care poartă pecetea egoismului şi a înălţării de sine. El se uită să vadă cât de mult din Spiritul lui Hristos nutrim şi cât de multă asemănare cu El dăm pe faţă în lucrarea noastră. El preţuieşte mai mult iubirea şi credincioşia cu care lucrăm, decât cantitatea lucrului făcut.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 402, sublinierea noastră.

Serviciul făcut cu sinceritate, din inimă, are o mare răsplată. ’Tatăl tău care vede în ascuns îţi va răsplăti.’ Caracterul se formează prin viaţa pe care o trăim prin harul lui Hristos. Frumuseţea originală începe să fie restaurată în suflet. Sunt împărtăşite atributele caracterului lui Hristos, iar imaginea divinului începe să strălucească. Feţele oamenilor care umblă şi lucrează cu Dumnezeu exprimă pacea cerului. Pentru aceste suflete, Împărăţia lui Dumnezeu a început deja. Ei au bucuria lui Hristos – bucuria de a fi o binecuvântare pentru omenire. Ei au onoarea de a fi fost acceptaţi în slujba Maestrului; au fost găsiţi vrednici de a face lucrarea Sa în Numele Lui.” – Ellen G. White, Căminul adventist, pag. 535.

Întrebări pentru discuţie:

1. Există vreun sens în care adevărul poate fi relativ? Cu alte cuvinte, este posibil ca el să nu se aplice în orice timp şi la orice situaţie? Dacă nu, de ce? Este posibil ca unele adevăruri să fie relative, în timp ce altele nu?

2. Meditează mai mult asupra a ce înseamnă să fii sincer în credinţa ta. Oricât de importantă ar fi sinceritatea, de ce nu este ea suficientă? În definitiv, oamenii care îşi prind bombe de propriul corp şi se aruncă în aer pot să fie sinceri, în felul lor. De ce altceva este nevoie?

3. De ce este important să petrecem timp în studierea Cuvântului, dacă adevărul înseamnă mai mult decât nişte cunoştinţe teoretice?

4. Cum poţi ajuta pe cineva a cărui conştiinţă a fost atât de împietrită de păcat, încât nu-şi mai simte nevoia de ajutor?

5. Discutaţi, în cadrul grupei: Ce este mai bine, să faci ce este bine dintr-un motiv greşit, sau să faci un lucru greşit dintr-un motiv bun?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO