Roada Duhului: esenţa caracterului creştin

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Mat. 6,33; Ioan 15,8; Rom. 3,20-26; 14,17; 1 Tim. 6,11; 1 Ioan 2,15.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.” (Coloseni 1,27)

Atunci când Moise I-a cerut lui Dumnezeu să-i arate slava Sa, Domnul i-a descoperit caracterul Său, ca fiind plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie.” Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie,(Exod 34,6). Aşadar, atunci când „privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava [caracterul] Domnului… suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă [caracter] în slavă [caracter], prin Duhul Domnului.” (2 Cor. 3,18)

Crezând în Hristos, neamul căzut pe care El l-a răscumpărat poate obţine acea credinţă care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul de orice întinăciune. Atunci vor fi date pe faţă atributele lui Hristos: deoarece, privind la Hristos, oamenii sunt schimbaţi după chipul Său, din slavă în slavă, de la un caracter la alt caracter. Se produc roade bune. Caracterul este modelat după asemănarea divină, şi sunt manifestate cinstea, integritatea şi adevărata mărinimie.” – Ellen G. White, My Life Today, pag. 54.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO