7. „M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.” (2 Ioan 4). „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul.” (1 Ioan 1,6) Ce aspect important este subliniat în aceste texte cu privire la ce înseamnă să ai o relaţie mântuitoare cu Isus?

Adevărul, ca roadă a Duhului, nu este doar ceea ce ştim – ci şi ceea ce facem. A trăi în lumina lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât nişte simple cunoştinţe. Iată cum explică Ioan ce este umblarea în întuneric: „Cine zice că este în lumină şi urăşte pe fratele său este încă în întuneric până acum. Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.” (1 Ioan 2,9-11)

Astfel, umblarea în lumină, umblarea în adevăr, este mai mult decât păzirea celor Zece Porunci, cel puţin este mai mult decât păzirea lor după litera legii. În definitiv, trăirea în adevăr nu se manifestă, la nivelul ei fundamental, în felul în care ne purtăm cu oamenii şi în care îi tratăm? Dacă suntem aspri, încruntaţi, neiertători, răzbunători, lipsiţi de compasiune, dacă îi tratăm pe ceilalţi ca pe nişte simple mijloace de a ne atinge propriile scopuri, dacă îi călcăm pe ceilalţi în picioare, în încercarea de a avansa noi înşine, atunci umblăm în întuneric, indiferent cu câtă stricteţe păzim Sabatul, indiferent cu câtă credincioşie aderăm la solia sănătăţii, indiferent cu câtă hotărâre ne susţinem credinţa în Isus, indiferent cât de multă zecime plătim sau cu câtă consecvenţă mergem la biserică. Într-un anumit sens, de multe ori este mai uşor să învăţăm teologia şi doctrinele corecte, decât să fim amabili, altruişti şi generoşi cu ceilalţi, nu-i aşa?

Gândeşte-te la relaţiile tale cu oamenii, din ultimele douăzeci şi patru de ore. Cum i-ai tratat? Ce fel de cuvinte ai folosit? Cât de bine te-ai simţi dacă atitudinea şi acţiunile tale faţă de ei ar fi făcute publice (şi într-o zi chiar vor fi; vezi Mat. 10,26). Ce îţi spune răspunsul pe care l-ai dat cu privire la schimbările pe care ar trebui să le faci în viaţa ta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO