Pentru studiul din această săptămână ,citeşte: Numeri 22-24; Deut.1,30;20,4; Mat.15,14; 1Cor.2,14; 2Petru 2,14-16; Apoc. 3,17.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii cari au umblat după ea au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri . „(1 Timotei 6,10)

Istoria lui Balaam este bine cunoscută şi este folosită deseori pentru a lua în derâdere anumite persoane : Dacă Dumnezeu a putut să vorbească prin măgăriţa lui Balaam , atunci El poate să vorbească şi prin cutare .

Însă , dintr-un anumit punct de vedere , istoria lui nu este deloc amuzantă . Deşi poate fi privită din mai multe unghiuri , întâlnirea lui Balaam cu Domnul poate fi socotită o ilustraţie a modului în care păcatul ne poate duce pe calea pierzării , dacă rămâne nebiruit şi dacă nu ne împotrivim lui prin puterea lui Dumnezeu .

Balaam este amintit în Noul Testament de trei ori (2 Petru 2,15.16; Iuda 11 ; Apoc.2,14) şi de fiecare dată referirile la el nu sunt laudative . Dimpotrivă , el este un prototip (un simbol) al păcatului .

Petru vorbeşte despre „nebunia” lui Balaam. Nu este vorba despre o nebunie în sensul de tulburare psihică , ci mai degrabă despre o nebunie a unui om mânat de lăcomie în aşa măsură , încât a fost gata să asculte de Balac şi , în schimbul unei sume de bani , să facă răul pe care acesta i l-a cerut .

Dacă profetul Balaam a putut să se lase pradă „nebuniei” , cu cât mai mare este pentru noi primejdia de a repeta fapta lui !

Pentru studiul Bibliei la rând : 2 Corinteni 8Filipeni 4

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO