Încearcă să te pui în situaţia lui Balac , împăratul Moabului . În faţa lui se întindea o mare de oameni , un popor care ieşise din Egipt şi care supravieţuise numai printr-o minune (cum altcumva?) în deşert  , în timp de patru decenii . Acum , îşi aşezase tabăra ” în şesurile Moabului ” (Num.22,1) , nu departe de împărăţia lui .

Poporul acesta nu îi transmisese niciun mesaj de ameninţare şi nu intenţiona să îi invadeze ţara , dar Balac era , pe bună dreptate , speriat . El ştai ce li se întâmplase împăratului Og , al Basanului , şi împăratului Sihon , al amoriţilor , cel care îi biruise mai înainte pe moabiţi (Num.21,26). Pe lângă aceasta , ştia ce se întâmplase şi cu canaaniţii (vers.1-3). Nu este de mirare că era speriat !

1. De ce era Balac atât de speriat de israeliţi ? Numeri 22,1-6

2. De fapt , dacă Israel constituia într-adevăr o ameninţare , de ce ar fi trebuit să se teamă Balac , de fapt ? Gen.48,21 ; Ex.15,1 ; Deut.1,30 ; 20,4.

Este oarecum ironic faptul că Balac , aflat în faţa unui popor pe care el îl considera un  duşman de neînvins , cheamă tocmai un profet al Dumnezeului acestui popor pe care dorea să-l vadă blestemat şi învins . Nu ştim dacă el şi-a dat seama de acest lucru; dar , cunoscând relatarea , noi înţelegem că planurile lui erau sortite eşecului încă de la început . Ne putem întreba de ce nu a chemat  un om sfânt din ţara lui ca să le ceară zeilor moabiţi să-l apere de Istrael . De ce a chemat el un profet al Dumnezeului celui adevărat ? Răspunsul se găseşte în Numeri 22,6:Vino , te rog , să-mi blestemi pe poporul acesta , căci este mai puternic decât mine ; poate că aşa , îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară , căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat .

Întreabă-te cât de mult îţi doreşti să te bizui pe Dumnezeu şi cât te bizui pe tine însuţi , pe banii tăi , pe locul tău de muncă , pe talentele tale etc . Cum poţi să înveţi să te desprinzi de acesste lucruri şi să-ţi îndrepţi privirea spre Domnul ? De ce este atât de greu ? Vezi 1Cor.2,14.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO