Citeşte din Patriarhi şi profeţi de Ellen G. White, capitolele „Stânca lovită”, „Călătoria în jurul Edomului” şi „Cucerirea Basanului”.

Nicodim era atras spre Hristos. În timp ce Mântuitorul i-a explicat despre naşterea din nou, Nicodim a dorit ca şi în el să se producă această schimbare. Prin ce mijloace se putea realiza? Isus a răspuns la această întrebare nerostită: ’După cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică’.

Acum se vorbea despre lucruri cunoscute de Nicodim. Simbolul şar pelui înălţat îi explica misiunea Mântuitorului. Pe când poporul Israel murea din cauza muşcăturii şerpilor înfocaţi, Dumnezeu îl învăţase pe Moise să facă un şarpe de aramă şi să-l înalţe în mijlocul adunării. După aceea, s-a dat de veste în toată tabăra că toţi cei care vor privi la şarpe voi trăi. Oamenii ştiau bine că şarpele n-avea în sine nicio putere ca să-i ajute. Era un simbol al lui Hristos. După cum chipul făcut asemenea şerpilor ucigători a fost pentru vindecarea lor, Cineva ’într-o fire asemănătoare cu a păcatului’ trebuia să vină ca Mântuitor al lor. […] Fie că era vorba de vindecarea rănilor, fie că era vorba de iertarea păcatelor, ei nu puteau face nimic altceva, decât să arate credinţă în Darul lui Dumnezeu. Trebuia doar ca ei să privească şi să trăiască.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus (ediţia 2008), pag. 153, 154.

Întrebări pentru discuţie

1. Viaţa israeliţilor depindea de un act supranatural care trebuia îndeplinit cu fiecare în parte. Ce ne spune aceasta despre Planul de Mântuire? Ce înţelegem despre neputinţa noastră de a obţine viaţa veşnică prin eforturi personale, fără intervenţia lui Dumnezeu? Cum să manifestăm atitudinea de umilinţă?

2. Repetăm noi, la nivel individual sau colectiv, greşelile poporului Israel? De ce sesizăm atât de greu slăbiciunile noastre spirituale?

Rezumat: Studiul prezintă încheierea perioadei de patruzeci de ani de rătăcire prin pustie. Îndureraţi de moartea Mariei, Moise şi Aaron, într-un moment de mânie, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. După aceea, adunarea nemulţumită, atacată de şerpii veninoşi, află vindecarea trupească şi spirituală când se uită la şarpele de aramă făcut de Moise la porunca Domnului. După această experienţă umilitoare, Domnul îi ajută pe israeliţi să îi cucerească pe amoriţii din Transiordania şi să le ocupe teritoriul.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO