„Cine o ia înainte” (2 Ioan 7-9)

5. Citeşte 2 Ioan 7-9. Cu privire la ce ne atrage Ioan atenţia aici? Care sunt consecinţele acceptării amăgirilor?

2 Ioan

7 Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!
8 Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.
9 Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.

Versetele 7 şi 9 ne supun din nou atenţiei problema amăgitorilor şi a înţelegerii greşite a lui Isus. Se pare că avem aici o situaţie similară cu aceea din 1 Ioan. Este atât de trist că mulţi oameni au părăsit biserica şi au devenit ei înşişi „amăgitori”. Desigur, mai sunt persoane care umblă încă în adevăr (vers. 4), dar păstorului îi pare rău pentru fiecare om care L-a părăsit pe Dumnezeu şi biserica Sa.

Concepţiile antihriştilor despre Isus sunt diferite de învăţătura apostolilor. Membrii bisericii trebuie să fie atenţi să nu fie influenţaţi de ei şi de concepţiile lor greşite. Ioan arată şi aici foarte clar că membrii bisericii se pot rătăci şi că el nu susţine ideea „odată mântuit, pentru totdeauna mântuit”.

6. Citeşte 2 Ioan 9. Ce ne spune Ioan despre importanţa doctrinei? Vezi şi Mat. 16,12; Fapte 2,42; Rom. 6,17; Apoc. 2,14.15.

2 Ioan

9 Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.

Matei 16

12 Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor.

Faptele apostolilor 2

42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.

Romani 6

17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o.

Apocalipsa 2

14 Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la curvie.
15 Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor, pe care Eu o urăsc.

În pasajul de azi, observăm clar că învăţătura apostolului despre Isus este pusă la îndoială. Cei care primesc această învăţătură biblică şi care îi rămân credincioşi, Îi au pe Tatăl şi pe Fiul. Dumnezeu Tatăl şi Fiul sunt aşezaţi pe aceeaşi treaptă. Respingerea învăţăturii despre Isus duce la pierderea relaţiei cu Tatăl.

Ce experienţe ai cu învăţătorii mincinoşi şi cu învăţăturile greşite? Ai putut sesiza încă de la început unde te-ar fi dus aceste învăţături? Ce ai învăţat din aceste experienţe? Cum îi poţi ajuta pe cei care trec prin experienţe asemănătoare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO