Vieţuirea după poruncile Lui (2 Ioan 4-6)

Versetul 4 este o încurajare şi pentru biserică, şi pentru Ioan. Este încurajator şi îmbucurător pentru membrii bisericii să afle că prezbiterul se bucură că ei umblă în adevăr. Acest lucru îi motivează să ducă mai departe viaţa creştină „în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl”. Porunca de a umbla în adevăr se găseşte în 1 Ioan 3,23, unde Ioan ne îndeamnă să credem în Isus şi să ne iubim unii pe alţii.

1 Ioan 3

23 Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.

3. Ce relaţie există între dragoste şi porunci? 2 Ioan 5. 6. De ce este acest lucru deosebit de important pentru adventiştii de ziua a şaptea? Apoc. 14,12

2 Ioan

5 Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alţii!
6 Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început.

Apocalipsa 14

12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

După bucurie (vers. 4), vine o cerinţă care este în acelaşi timp şi o rugăminte (vers. 5, 6). Ioan aminteşte din nou despre o poruncă (vers. 5). Este vorba despre porunca (la singular) de a ne iubi unii pe alţii. Aşadar, el pleacă de la conceptul de „poruncă” şi ajunge la conceptul de „dragoste” şi, într-adevăr, porunca aceasta este despre dragoste.

În versetul 6, el parcurge acelaşi drum, dar în sens invers: pleacă de la dragoste şi ajunge la porunci (la plural). Dragostea este demonstrată prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, avem această poruncă de a ne iubi unii pe alţii şi ne dovedim dragostea prin păzirea poruncilor.

4. Cum dovedeşte păzirea poruncilor (Exod 20,1-17) faptul că ne iubim unii pe alţii?

Exodul 20

1 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis:
2 „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.
3 Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
4 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.
5 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,
6 şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
7 Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.
8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
13 Să nu ucizi.
14 Să nu preacurveşti.
15 Să nu furi.
16 Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.

Este interesant că păzirea Legii (regulile care arată ce să faci şi ce să nu faci) este atât de strâns legată de dragoste. Şi totuşi este logic. Dragostea nu înseamnă doar sentimente; dragostea înseamnă ce facem, cum ne purtăm; cum ne raportăm unii la alţii. Ea înseamnă mai mult decât ascultarea de Cele Zece Porunci, dragostea adevărată nu poate fi separată de aceste principii.

Gândeşte-te la o persoană pe care o iubeşti. Cum te porţi cu ea? Cum îi vorbeşti şi cum îţi exprimi dragostea faţă de ea? Cum poţi să îi arăţi mai bine că o iubeşti? Te împiedică uneori egoismul să îi arăţi dragoste aşa cum ar trebui?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO