Pentru diferitele provocări ale misiunii individuale şi colective a adventiştilor de ziua a şaptea, citeşte Jon L. Dybdahl, ed., Adventist Mission in the 21st Century [Misiunea adventiştilor în secolul XXI] [Hagerstown, Md.: Review and Herald® Publishing Association, 1999). Vezi şi Ellen G. White, „Planul lui Dumnezeu cu Biserica Sa”, din cartea Faptele apostolilor, pag. 9-16.

„Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este aceea de a duce lumii Evanghelia. De la început, planul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin biserica Sa, să descopere lumii plinătatea şi desăvârşirea Sa. Membrii bisericii, aceia pe care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, au datoria de a face cunoscută mărirea Sa. Biserica este depozitara bogăţiilor harului lui Hristos şi, prin biserică, în cele din urmă, chiar domniile şi ’stăpânirile din locurile cereşti’ vor vedea ultima şi deplina desfăşurare a iubirii lui Dumnezeu (Efeseni 3,10).” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 9

Întrebări pentru discuţie

– Discutaţi la grupă despre răspunsurile pe care le-aţi dat la ultima întrebare de la secţiunea de miercuri. Ce asemănări şi ce deosebiri există între răspunsurile voastre?
– Analizează cu atenţie biserica locală. Pe ce se pune accent? Pe biserică şi pe împlinirea nevoilor ei sau pe misiune şi pe mărturisire? Cum putem să menţinem o atitudine echilibrată? Cu alte cuvinte, cum să-i facem ucenici pe cei care ni se alătură şi, în acelaşi timp, cum să îndeplinim însărcinarea de a duce Evanghelia la toţi oamenii? Care este poziţia bisericii tale în această privinţă şi cum poţi să contribui la îmbunătăţirea activităţii ei?
– Cum ne protejăm la nivel de biserică de numeroasele curente teologice periculoase care încearcă să pătrundă între învăţăturile noastre şi să le
altereze?

Rezumat: Evanghelia lui Isus Hristos trebuie predicată în toată lumea. Aceasta este responsabilitatea tuturor celor care se numesc ucenici. Fiecare dintre noi a primit anumite daruri importante şi făgăduinţa Duhului Sfânt. Predicarea Evangheliei trebuie să se bazeze pe doctrina sănătoasă, care îşi are izvorul în Acela care Se află în centrul Evangheliei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO