Împărtăşirea credinţei în Domnul

Fără îndoială că împărtăşirea soliei despre Domnul răstignit şi înviat, despre Mijlocitorul nostru înaintea Tatălui, presupune să le prezentăm oamenilor adevărurile doctrinare importante lăsate de Dumnezeu în Cuvântul Său.

7. Cât de important este să îi înveţi pe alţii „învăţătura sănătoasă” şi, în acelaşi timp, să aderi tu însuţi la ea? Tit 2,1; 2 Petru 2,1-3

Tit, 2
1 Tu însă, vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.

2 Petru, 2
1 În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică.
2 Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău.
3 În lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înşelătoare, să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează.

Dacă dorim să credem în Dumnezeul Bibliei şi dacă am luat decizia de a-L urma pe Hristos, vom dori să aflăm cât mai mult posibil despre El, despre caracterul Său şi despre aşteptările pe care le are de la noi. Noi încercăm să prezentăm în mod concis ceea ce am învăţat din Biblie, prin intermediul doctrinelor şi învăţăturilor. În opinia unora, declaraţiile doctrinare nu sunt altceva decât nişte vorbe goale, lipsite de importanţă. Aceasta este o răstălmăcire regretabilă. Fără doctrinele sănătoase, credinţa noastră se va abate de la principii şi va deveni superficială. În loc să creştem în credinţă, vom constata că ea îşi va pierde treptat sensul. Doctrinele nesănătoase ne vor abate atenţia de la Hristos la noi înşine sau la altceva care se presupune că ar fi important pentru mântuirea noastră. Dacă nu ne întemeiem credinţa pe învăţătura biblică sănătoasă, ne aflăm în marele pericol de a ne rătăci de centrul credinţei noastre: Isus Hristos , Domnul nostru.

8. Cine trebuie să se afle în centrul predicilor şi al mărturiei noastre? 1 Cor. 1,23; 2,2

1 Corinteni, 1
23 dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie;

1 Corinteni, 2
2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.

Accentul pus pe importanţa doctrinei sănătoase trebuie însoţit de hotărârea fermă de a ancora ceea ce spunem în Isus Hristos. Tot ce credem şi tot ce numim doctrină trebuie să aibă legătură cu Cel în care ne-a fost făgăduită mântuirea veşnică. Dacă nu are legătură cu Isus Hristos, doctrina respectivă nu este decât o informaţie tehnică interesantă din punct de vedere intelectual şi nimic mai mult. Însă dacă este înrădăcinată în Isus Hristos, doctrina ne va ajuta să înţelegem mai bine planul de răscumpărare şi va sprijini relaţia noastră cu Domnul Isus.

Gândeşte-te la câteva învăţături false care există în lumea creştină: chinul veşnic în iad; predestinaţia (unii oameni au fost sortiţi mântuirii, iar alţii, pierderii veşnice); credinţa că Isus Hristos nu este Dumnezeu, ci doar un mare om. Cum afectează aceste învăţături concepţia noastră despre Dumnezeu şi despre Planul de Mântuire?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO