Domnul Hristos şi Epistolele lui Ioan

Pentru studiul din această săptămână , citiţi cele trei epistole ale lui Ioan.

Sabat ,după-amiază

Text de memorizat : ” Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul , ca să fie Mântuitorul lumii.” (1Ioan4,14)

Învăţători mincinoşi care răspândesc erori în rândurile sfinţilor ? Concepţii greşite cu privire la natura lui Hristos ? Luptă pentru putere în biserică ? Erezii teologice care pătrund printre laici ? Oameni care au nevoie să primească asigurarea mântuirii ? Oameni care au nevoie să ştie că adevărata credinţă duce la ascultarea de Lege ? Nu aven aici descrierea unei stări asemănătoare cu aceea din biserica noastră de azi ?

Acestea erau unele dintre problemele pe care le-a abordat Ioan cu mai bine de două mii de ani în urmă , în cele trei scurte Epistole ale sale din Noul Testament .

Cât de adevărate sunt cuvintele lui Solomon : ” Nu este nimic nou sub soare ” (Ecl.1,9) !

Totuşi , Ioan nu are în vedere numai problemele . El arată spre Dumnezeu Tatăl şi Fiul ; el Îl înfăţişează pe Dumnezeu şi ceea ce a făcut El pentru noi şi , în consecinţă , ce trebuie să facem noi , ca răspuns .

O privire asupra studiului

Ce argumente avem că Ioan a scris aceste epistole ? Cui au fost ele adresate ? Care erau preocupările lui Ioan ? Cum îţi prezintă el aceste preocupări ? Ce ne spune el despre Domnul Isus ? Ce făgăduinţe putem extrage din aceste cărţi ?

Pentru studiul Bibliei la rând : Psalmii 72 110

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO